Din Sosyolojisi
Final 2013
1.
“Tanrı Sitesi” adlı eserinde ortaçağ hıristiyan dünyasındaki mistik görüşün esaslarını anlatan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Saint Augustin
Soru Açıklaması
2.
Din sosyolojisi biliminin Cumhuriyet dönemindeki ilk müstakil eseri olan ve 1943 yılında yayınlanan “Dini Sosyoloji” adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hilmi Ziya Ülken
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki eserlerden hangisi İbn Haldun’a aittir?
Doğru Cevap: "B" Mukaddime
Soru Açıklaması
4.
“Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı eser kime aittir?
Doğru Cevap: "E" Weber
Soru Açıklaması
5.
Sekülerleşmenin 6 aşaması olduğunu ve sekülerleşme sürecinin son noktasının dinsiz bir toplum olacağını savunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Lary Shiner
Soru Açıklaması
6.
Laikliğin, din ve devlet işlerini düzenleyen siyasi bir davranış ve hukuki bir ilke olarak yorumu aşağıdakilerden hangisini içermez?
Doğru Cevap: "D" Dinin toplumdan dışlanmasını
Soru Açıklaması
7.
Sekülerleşmeyi, cemaat etkisinin çözülüşü ve cemaatten toplum olmaya geçiş olarak gören, sosyal kontrolün artık ahlaki ve dini aktörlerin tekelinden, teknik ve bürokratik aktörlere geçtiğini savunan sosyolog kimdir?
Doğru Cevap: "E" Brian Wilson
Soru Açıklaması
8.
Küreselleşmeyi zaman-mekân sıkışması olarak tanımlayan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "B" David Harvey
Soru Açıklaması
9.
Hem dünyanın küçülmesini, hem de bir bütün olarak dünya bilincinin güçlenmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Küreselleşme
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kamusal alana bir örnek değildir?
Doğru Cevap: "C" Ev
Soru Açıklaması
11.
“Kamu”nun öznesi nedir?
Doğru Cevap: "B" Halk
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi “Agonistik Kamu” yaklaşımını savunur?
Doğru Cevap: "E" Hannah Arendt
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kültür-din etkileşimine bir örnek değildir?
Doğru Cevap: "C" Müslüman toplumlarda Kurban Bayramı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi kültürlenme sürecinin bir parçası değildir?
Doğru Cevap: "D" Kültüre yeni ürünler katmak
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi öğreti olarak Hıristiyan kaynaklı değildir?
Doğru Cevap: "D" Transandantal Meditasyon
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi ritüellerin işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Liderin yakın bağlılar halkasını korumak
Soru Açıklaması
17.
Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne gelip ilahi bir krallık kuracağına inanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Adventizm
Soru Açıklaması
18.
Fundamentalizm kavramı kökeni itibariyle hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "A" Amerika Birleşik Devletleri
Soru Açıklaması
19.
Terör, bir kavram ve eylem biçimi olarak aşağıdakilerden hangisini içermez?
Doğru Cevap: "D" İnsan sevgisi
Soru Açıklaması
20.
1789-1794 yılları arasında hükümet eliyle yürütülen baskı ve doğrudan infazların görüldüğü “Terör Dönemi” olarak anılan dönem hangi ülkede yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Fransa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.