Din Sosyolojisi
Vize 2013
1.
“Sınırları belirlenmiş bir konunun, küçük bir grubun ya da örnek bir olayın tüm yönleriyle dar boyutlu ve derinlemesine incelenmesi” olarak tanımlanan araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Monografi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi “insan bilimleri” sınıflaması içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Biyoloji
Soru Açıklaması
3.
“Sosyoloji” kelimesini ilk kez kullanan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Comte
Soru Açıklaması
4.
“Din Sosyolojisi” terimini ilk kez kullanan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Durkheim
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin alt dallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bitki Sosyolojisi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun’un “tavırlar nazariyesi” olarak da bilinen tarih teorisine göre toplumların tarihsel süreçlerinde yer alan 5 dönemden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Savaş
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi doğulu ve batılı bazı bilim adamlarınca “sosyoloji” ve “din sosyolojisi”nin öncüsü ve kurucusu olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "E" İbn Haldun
Soru Açıklaması
8.
Farabi’ye göre aşağıdakilerden hangisi “erdemli toplumu” yönetecek olan erdemli bir devlet başkanında bulunması gereken 12 özellikten biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dindarlık
Soru Açıklaması
9.
İbn Haldun bulduğunu belirttiği, konusu medeniyet ve toplum olan yeni bilim dalına ne ad vermiştir?
Doğru Cevap: "E" İlm-i umran
Soru Açıklaması
10.
Farabi’ye göre aşağıdakilerden hangisi “erdemsiz toplum” türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İdeal toplum
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki din tanımlarından hangisi R. Otto’ya aittir?
Doğru Cevap: "B" Din, kutsalın tecrübesidir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki görüşlerden hangisi İbn Haldun’a aittir?
Doğru Cevap: "B" İnsan tabiatı gereği sosyal bir varlıktır.
Soru Açıklaması
13.
Edward B. Tylor’ın “ruhsal varlıklara inanç” şeklindeki din tanımı, hangi tanım tipine girer?
Doğru Cevap: "E" Substantif
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Din Sosyolojisi’nin konusunu en iyi ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Din ile toplumun karşılıklı ilişkileri
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ruhsal tedavi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi sekülerleşme teorisinin savunucularından biridir?
Doğru Cevap: "E" Max Weber
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Diyalektik Kuram’ı, toplumsal değişim kuramı olarak temel alır?
Doğru Cevap: "B" Marx
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişim etkeni değildir?
Doğru Cevap: "A" Genetik yapı
Soru Açıklaması
19.
Sosyolojide, toplum içinde yer alan bireylerin toplumsal eylem ve etkileşim kalıpları ile toplum kurumları arasındaki ilişkiler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Toplumsal yapı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Karl Marx’a aittir?
Doğru Cevap: "B" Din, halkın afyonudur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.