Din Sosyolojisi
Final 2016
1.
Max Weber sosyoloji ekolünün Türkiye’deki temsilcisi sayılan ve “İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası” ile “Zihniyet ve Din: İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı” gibi eserlerinde din-ekonomi ilişkilerini inceleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sabri F. Ülgener
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Karl Marx’a aittir?
Doğru Cevap: "A" Din, halkın afyonudur.
Soru Açıklaması
3.
“Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de, bilimden uzak, sanatsız, felsefesiz insan toplumları vardır, fakat hiçbir zaman dinsiz bir toplum var olmamıştır.” sözleriyle dinin insan ve toplum hayatındaki önemini ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Henri Bergson
Soru Açıklaması
4.
Sekülerleşmenin 6 aşaması olduğunu ve sekülerleşme sürecinin son noktasının dinsiz bir toplum olacağını savunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Lary Shiner
Soru Açıklaması
5.
Laikliğin, din ve devlet işlerini düzenleyen siyasi bir davranış ve hukuki bir ilke olarak yorumu aşağıdakilerden hangisini içermez?
Doğru Cevap: "B" Dinin toplumdan dışlanmasını
Soru Açıklaması
6.
Edward B. Tylor’ın “ruhsal varlıklara inanç” şeklindeki din tanımı, aşağıdaki tanım tiplerinden hangisine girer?
Doğru Cevap: "D" Substantif
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi kamusal alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ev
Soru Açıklaması
8.
Küreselleşmeyi zaman - mekan sıkışması olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" David Harvey
Soru Açıklaması
9.
Rappa’ya göre, aşağıdakilerden hangisi kamusal alanın boyutlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Her türlü rekabetin yaşandığı alandır.
Soru Açıklaması
10.
Dünyayı iletişim araçlarının gelişmişliği açısından “küresel bir köy” olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mc Luhan
Soru Açıklaması
11.
Roland Robertson’un küreselleşme yaklaşımında ortaya koyduğu tez aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "E" Glokalleşme
Soru Açıklaması
12.
“Agonistik Kamu” yaklaşımını savunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hannah Arendt
Soru Açıklaması
13.
Gelenek - din çatışması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yeni bir dinin gelenekle mücadelesi toplumsal yapıya hakim olmasından sonra başlar.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ritüellerin işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Liderin yakın bağlılar halkasını korumak
Soru Açıklaması
15.
Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne gelip ilahi bir krallık kuracağına inanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Adventizm
Soru Açıklaması
16.
Bireyin içinde olan dini tecrübenin kültür dünyasında, insan ilişkilerini belirleyecek biçimde dışa vurmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Subjektif dinin objektifleşmesi
Soru Açıklaması
17.
Fundamentalizm kavramı aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini içermez?
Doğru Cevap: "A" Kutsal metinlerin modern şartlara göre yeniden yorumlanmasını
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi kültürlenme sürecinin bir parçası değildir?
Doğru Cevap: "E" Kültüre yeni ürünler katmak
Soru Açıklaması
19.
Terörün işlevsel, sembolik ve taktiksel yönlerini ön plana çıkaran, terörün ne olduğu, nasıl işlendiği sorularına cevap arayan ancak niçin bu eyleme başvurulduğu üzerinde durmayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ortodoks terörizm teorisi
Soru Açıklaması
20.
Dünya ile gündelik bağlarını koparmadan zihinsel, psikolojik ve fiziksel problemlerle baş etme arayışı içinde olan, inanç, ibadet ve cemaat konusunda rahat bir görüntü sergileyen dini hareketler hangi kategoridedir?
Doğru Cevap: "C" Dünyayı tasdik eden
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.