Günümüz Fıkıh Problemleri
2013 - Vize Soruları
1.
Gündelik hayattaki helal ve haramlarla ilgilenen fıkıh alanı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Muamelat
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerin değişmeye elverişli olduğunu gösteren özelliklerden biridir?
Doğru Cevap: "E" İslam dininin bütün zaman ve mekânlara hitap etmesi
Soru Açıklaması
3.
Yolculukta dört rekatlı farz namazların, iki rekat olarak kılınması İslam dininin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "A" Esneklik
Soru Açıklaması
4.
Fıkhî hükümler arasında taabbud-ta'lîl ayırımını kabul etmeyen fıkıh mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Zahiriler
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi namaz vakitlerinin belirlenmesinde belirleyici özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Fecrin batması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi zevâl vaktinden önce görülen hilâli ramazan orucuna başlama gerekçesi olarak saymıştır?
Doğru Cevap: "D" Ebu Yusuf
Soru Açıklaması
7.
Malikilerin yağmur sebebiyle cevaz verdikleri namazlar ve cem şekli aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Akşam-yatsı; cem-i takdim
Soru Açıklaması
8.
Hanefilere göre farz olan tavaf esnasında hükmî kirlerden temizlenmiş olmanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Vacip
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi İslam'da aile anlayışının oturduğu temel değerlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bireyselciliğin ön plana çıkarılması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi nikâhın kuruluşu ile ilgili problemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Boşamanın çoğu kere, aynı anda üç boşama hakkının kullanılarak gerçekleştirilmesi
Soru Açıklaması
11.
İddet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Evliliği, kocasının ölümü sebebiyle sona eren kadın; hamile değilse dört ay on gün iddet bekler.
Soru Açıklaması
12.
Karma ürünler ve katkı maddelerinin dini hükmü konusundaki tartışmaların başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dinin yasakladığı maddeler içermesi
Soru Açıklaması
13.
"Domuz, li aynihî haramdır." ifadesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak açıklar?
Doğru Cevap: "D" Domuz, özü ve mahiyeti itibariyle kötülük ve zarar içermesi sebebiyle necis ve haramdır.
Soru Açıklaması
14.
Hayvansal veya bitkisel bir ürünün şekil ve mahiyet değişikliğine uğramasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İstihâle
Soru Açıklaması
15.
Tüm canlı yaşamı üzerinde yapılan bilimsel ve tıbbi çalışmaların etik açıdan değerlendirilmesini amaç edinen özel disipline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Biyoetik
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi haram maddelerle tedaviyi ilke olarak caiz görmemektedir?
Doğru Cevap: "D" Hanbeliler
Soru Açıklaması
17.
İlke olarak organ nakline olumlu bakanların görüşlerini aşağıdakilerden hangisi desteklemektedir?
Doğru Cevap: "C" Sorumlulukta herkesin hür iradesi esastır.
Soru Açıklaması
18.
Hz. Peygamberin (S.A.V) uygulamaları dikkate alındığında eğlence İle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Boş vaktin zaman zaman eğlence ile geçirilmesini yasaklamamıştır.
Soru Açıklaması
19.
Kumarın haram olduğunu kesin olarak bildiren ayet-i kerimeler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Mâide Sûresi 90, 91. ayetler
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi ittifakla resim ve heykel yapımı yasağına girmektedir?
Doğru Cevap: "A" Kutsal görülen canlıların resim ve heykelleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.