Günümüz Fıkıh Problemleri
2015 - Büt Soruları
1.
Hakkında Kur'ân ve Sünnet'te açık bir gönderme bulunmayan meselelerle ilgili soyut hüküm çıkarma işlemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İctihat
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi yeni ortaya çıkan fıkıh problemlerini ifade etmek için
kullanılmaz?
Doğru Cevap: "E" Nevâdir
Soru Açıklaması
3.
Zevalden önce görülen hilalin önceki geceye ait olduğu görüşü aşağıdaki İslam bilginlerinden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Ebu Yusuf
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.v) döneminde Kurban Bayramı
günlerinde kesilen kurbanı ifade etmek için kullanılmaktaydı?
Doğru Cevap: "B" Udhiye
Soru Açıklaması
5.
Nikâh akdine en az iki kişinin tanıklık etmesi şartının en önemli fonksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Evlilik akdinin açıklığını sağlamak
Soru Açıklaması
6.
İslam aile hukukunda kocanın boşama yetkisini karısına devretmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Tefvizü't-talâk
Soru Açıklaması
7.
Bir içeceğin dinen haram kabul edilmesi aşağıdaki temel özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Meydana getirdiği etki
Soru Açıklaması
8.
Kesilmeden ölmesi durumunda normalde haram kapsamında olması gerekirken Hz. Peygamber’in (s.a.v) beyanı ile helal sayılan iki yiyecek aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Balık ve çekirge
Soru Açıklaması
9.
Hanefi mezhebinin çocuk düşürme ile ilgili genel eğilimini aşağıdakilerden hangisi yansıtır?
Doğru Cevap: "A" 120 güne kadar caizdir.
Soru Açıklaması
10.
Tüm canlı yaşamı ile ilgili ahlaki sorunları ele alan bilim dalı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Biyoetik
Soru Açıklaması
11.
Kendi toplumuna yabancılaşma, milli kültür duyarlığını yitirme, kültürel yozlaşma ve yabancı kültürlerin egemenliği gibi durumlar, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Doğru Cevap: "A" Milli örf ve âdetlere uygun olmayan eğlence türlerinin yaygınlaşmasının
Soru Açıklaması
12.
Müsabaka kavramı İslâmî literatürde aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Yarışma
Soru Açıklaması
13.
Sigortalı ve sigortacının ayrı kişiler olmadığı ve kooperatifleşmenin söz konusu olduğu sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Değişken primli
Soru Açıklaması
14.
Alışverişte mal için bir fiyatın belirlenmesi zorunluluğu, satım akdini aşağıdakilerden hangisinden ayırmada en önemli faktör değildir?
Doğru Cevap: "D" Kira
Soru Açıklaması
15.
Kredi kartı uygulamasında, banka-müşteri ilişkisi fıkıh literatüründe aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?
Doğru Cevap: "A" Kefalet
Soru Açıklaması
16.
Para dışında bir şeyin aynının değil de, menfaatinin bir bedel karşılığında
satılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kiralama
Soru Açıklaması
17.
Şirket hisselerinin zekatını ödeme yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Zekatın ödenmesi şirket yönetimine bırakıldığında, şirket yönetimi hisse sahiplerini temsilen zekatı öder.
Soru Açıklaması
18.
Senet/çek kırdırmayı caiz görmeyenlerin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Senet kırdırma faizli kredi işlemidir.
Soru Açıklaması
19.
Bakara Suresi 221. ayeti bir Müslüman’ın müşrikle evliliğini yasaklamaktadır. Ayette müşriklerle evlilik yasağına gerekçe olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ateşe çağırmaları
Soru Açıklaması
20.
Erkeğin irtidadı halinde, nikâh akdinin kadının iddeti boyunca devam edeceği
görüşü aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Şafiiler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.