Günümüz Fıkıh Problemleri
2016 - Vize Soruları
1.
İslam dininde, dini değer ve hükümler açısından canın, dinin, aklın, malın ve neslin korunması aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Zaruriyat
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerde esnekliği sağlayan unsur ve araçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Temel esasların ayet ve hadislerle belirlenmesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi günümüz fıkıh problemlerinin oluşma sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bireylerde dindarlığın azalması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi fıkhın değişime açık olduğunu gösteren özelliklerden biridir?
Doğru Cevap: "C" İslam dininin evrensel olması
Soru Açıklaması
5.
Zekât ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Şafiilere göre ziynet eşyaları her durumda zekâta tabidir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi namazları cem şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İkindi ile akşam namazını, akşam namazının vaktinde kılmak
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi bütün fakihlerin namazların cemi konusunda ittifak ettiği durumdur?
Doğru Cevap: "B" Arafat ve Müzdelife
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin amacını en doğru şekilde ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Belirli niteliklere sahip hayvanları Allah rızası için boğazlamaktır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi boşama tasarrufunun hukuki sonuçlarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "B" Bain talakta taraflar birbirine varis olur.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi aile kurumunun oturduğu zemini ifade eden ilkelerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Her konuda mutlak eşitlik
Soru Açıklaması
11.
İddet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Evlilik hayatı fesih kararı ile sonlanmış kadın iddet beklemez.
Soru Açıklaması
12.
İstihale ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Haram gıda dışarıdan müdahale ile istihaleye uğrarsa, Ebu Yusuf’a göre helâl olur.
Soru Açıklaması
13.
Sigara ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Bilginlerin çoğunluğu haram olarak kabul eder.
Soru Açıklaması
14.
Kümes hayvanlarının kesimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Hayvanın dış yüzeyinde dışkı bulunması her halükârda sulu yoluma engeldir.
Soru Açıklaması
15.
Çağdaş İslam bilginleri aşağıdaki organlardan hangisinin canlıdan canlıya naklini caiz görmezler?
Doğru Cevap: "C" Göz
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi otopsinin Müslüman bilginler arasında tereddütle karşılanmasının temel gerekçelerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" slam dini insanı mükerrem ve saygın bir varlık olarak görür.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi aktif ötenazi örneklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Hastaya kendi rızasıyla zehirli iğne enjekte etmek
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi kumar türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ödüllü yarışmalar
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi, İslâm âlimlerinin eğlencenin meşru olup olmaması konusunda dikkate aldıkları hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Eğlenenin erkek ya da kadın olması
Soru Açıklaması
20.
İslam âlimlerinin resim ve heykel hakkındaki görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Kutsamak için resim yapmak ittifakla haramdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.