Günümüz Fıkıh Problemleri
2017 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi namaz vakitlerinin belirlenmesinde etkili faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Fecrin kaybolması
Soru Açıklaması
2.
I. Ülke ekonomisine zarar vermesi
II. Faydasız bir harcama olduğu için israfa sebep olması
III. Sağlığa zararlı olması
IV. Alternatif daha uygun fiyatla keyif veren içeceklerin varlığı
V. Kötü kokuya sebep olup başkalarının hakkına girilmesi

Yukarıdakilerden hangileri sigaranın haram olduğu görüşünün gerekçelerindendir?
Doğru Cevap: "B" II ve III
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi ölüden yapılacak organ naklinin caiz olması için gereken şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Vericinin vücut bütünlüğünün korunması
Soru Açıklaması
4.
Yasak olduğu ittifakla benimsenen resim ve heykel türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kutsamak için yapılanlar
Soru Açıklaması
5.
Gündelik hayattaki helal ve haramlarla ilgilenen fıkıh alanı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Muamelat
Soru Açıklaması
6.
Evlenme akdi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Müslüman kadının gayrimüslim erkekle evlenmesi geçersizdir.
Soru Açıklaması
7.
Kredi kartı uygulamasında, banka-müşteri ilişkisi fıkıh literatüründe aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?
Doğru Cevap: "A" Kefâlet
Soru Açıklaması
8.
Malın fiyatının belirsiz olması ya da malın müşteriye tesliminin imkânsız bulunması  şeklindeki bir alışveriş tarafların rızasıyla yapılmak isteniyor; bu işlemin İslam fıkhına göre alacağı hüküm aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Batıl
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi faizin yasaklanma sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ekonomik istikrarı sağlaması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi sözleşmeden caymayı önleyici yaptırım niteliğindedir?
Doğru Cevap: "E" Kaparo
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi mevduat yoluyla sermaye toplanması bakımından, katılım bankacılığı ile diğer bankalar arasındaki temel farklardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Ortaklık sistemini kullanması
Soru Açıklaması
12.
Hz. Peygamber’in (s.a.v) vade yapılmasını yasakladığı satış türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Takas
Soru Açıklaması
13.
İslam ülkesine izinsiz giren gayrimüslimleri ifade etmek için kullanılan hukuki terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Harbî
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin "ortaklık senetleri" grubunda yer alır?
Doğru Cevap: "D" Hisse senetleri
Soru Açıklaması
 
15.
İslam hukukuna göre, bir Müslümanın müşrik olanlarla yaptığı evlilik akdinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Batıl
Soru Açıklaması
16.
Menkul kıymet sahiplerinin zekât yükümlüsü olması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Menkul kıymetlerin mal olup olmadığı hala tartışılmaktadır.
Soru Açıklaması
17.
Vadesi bir yıldan az olan devlet iç borçlanma senetlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Hazine bonosu
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin dini hükmünü etkileyen durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Borsaya yabancıların hâkim olması
Soru Açıklaması
19.
İrtidat halinde, nikâh akdinin derhal son bulacağını kabul eden mezhepler
aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Hanefi ve Maliki
Soru Açıklaması
20.
İslam ülkesinde doğrudan vatandaşlık hakkına sahip olan gayrimüslimleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zimmi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.