Günümüz Fıkıh Problemleri
2018 - Vize Soruları
1.
Hanefi literatüründe sonraki nesillere güvenilir raviler tarafından tevatür ve şöhret yoluyla aktarılmış mezhep görüşlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Zâhirü'r-rivâye
Soru Açıklaması
2.
Gündelik hayattaki helal ve haramlarla ilgilenen fıkıh alanı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Muamelat
Soru Açıklaması
3.
Günümüzde fıkhî problemlerin çözümünde klasik mezhep görüşlerini esas alıp yeni  içtihatlara çok fazla ihtiyaç olmadığı görüşünde olan dini yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gelenekselci/taklitçi yaklaşım
Soru Açıklaması
4.
Hanefilere göre kurumlara zekât verilmemesinin gerekçesi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Zekât verilenlerin hakiki şahıs olma zorunluluğu
Soru Açıklaması
5.
Hakiki namaz vakitlerinin oluşmadığı yerlerde namaz vakitlerinin güneşin doğması ve batması dışındaki farklı yöntemlerle belirlenmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Takdir
Soru Açıklaması
6.
Bir malın zekata tâbi olması için aşağıdakilerden hangisine sahip olması
gerekir?
Doğru Cevap: "E" Asli ihtiyaçların dışında, artabilen ve gelir getirebilen mallardan olması
Soru Açıklaması
7.
Hanefilere göre, nisap miktarına ulaşmış olan ziynet eşyalarından zekât verilmesi gerekir.

Bu sorumluluk ziynet eşyalarının aşağıdaki niteliklerinden hangisinden kaynaklanır?
Doğru Cevap: "B" Parasal değeri olan basılmış para hükmünde olması
Soru Açıklaması
8.
Karının kocasına belli bir mali bedel teklifinde bulunması, kocasının da bunu
kabul etmesiyle gerçekleşen ayrılık şekline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Muhâlea
Soru Açıklaması
9.
Nikâh akdine en az iki kişinin tanıklık etmesi şartının en önemli fonksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Evlilik akdinin açıklığını sağlamak
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi iddetin gaye ve hikmetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Günümüzde gebelik birkaç dakika içerisinde ve kesin olarak tespit edilebildiğinden iddet uygulamasına gerek kalmaması
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi gıdalarla ilgili güncel fıkhî problemlerin artış göstermesinin sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Aile ve akrabalık bağlarının zayıflaması
Soru Açıklaması
12.
Yiyecek ve içecekler konusunda aşağıdakilerden hangisi temel fıkhi
prensiplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Haram maddelerin tedavide kullanılması ilke olarak caiz değildir.
Soru Açıklaması
13.
I. Ülke ekonomisine zarar vermesi
II. Faydasız bir harcama olduğu için israfa sebep olması
III. Sağlığa zararlı olması
IV. Alternatif daha uygun fiyatla keyif veren içeceklerin varlığı
V. Kötü kokuya sebep olup başkalarının hakkına girilmesi

Yukarıdakilerden hangileri sigaranın haram olduğu görüşünün gerekçelerindendir?
Doğru Cevap: "B" II ve III
Soru Açıklaması
14.
Hanefi mezhebine göre aşağıdaki durumların hangisinde hayvanın eti helaldir?
Doğru Cevap: "C" Hayvanı kesen kimsenin Allah’ın adını anmayı unutarak terk etmesi
Soru Açıklaması
15.
Otopsi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İslam bilginlerinin çoğunluğuna göre bilimsel ve eğitim amaçlı otopsi caiz değildir.
Soru Açıklaması
16.
Çağdaş İslâm bilginleri aşağıdaki tüp bebek uygulamalarından hangisini caiz
görmektedirler?
Doğru Cevap: "C" Kocanın sperminin dondurularak daha sonra kendi karısının yumurtası ile döllendirilmesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi ölüden diriye yapılan organ naklinin caiz olması için
gerekli şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Organın alınmasının vericinin beden bütünlüğünü bozmaması
Soru Açıklaması
18.
Hz. Peygamber’in (s.a.v) eğlenceler hakkında tutumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Mescitte eğlence düzenlenmesine engel olmuştur.
Soru Açıklaması
19.
Kumarın haram olduğunu kesin olarak bildiren ayet-i kerimeler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Mâide Sûresi, 90-91. ayetler
Soru Açıklaması
20.
Hz. Peygamber (s.a.v) döneminde özellikle binicilik ve atıcılığın teşvik edilmesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Savaşa hazırlık ve eğitim amaçlarının olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.