Günümüz Fıkıh Problemleri
2019 - Büt Soruları
1.
Hanefilere göre farz olan tavaf esnasında hükmî kirlilikten temizlenmiş olmanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Vacip
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi boşanmanın hukuki sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Boşanmayla birlikte çocukların babayla olan nesep bağının sona ermesi
Soru Açıklaması
3.
Kümes hayvanlarının kesimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Hayvanın dış yüzeyinde dışkı bulunması her halükârda sulu yoluma engeldir.
Soru Açıklaması
4.
Kişiler, kurumlar ve toplumlar arasındaki sosyal ve hukuki ilişkileri düzenleyen fıkıh alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Muâmelât
Soru Açıklaması
5.
Kumarın haram olduğunu kesin olarak bildiren ayetler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mâide Sûresi 90-91. ayetler
Soru Açıklaması
6.
Hz. Peygamber (s.a.v) döneminde özellikle binicilik ve atıcılığın teşvik edilmesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Savaşa hazırlık ve eğitim amaçlarının olması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi kumar türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ödüllü yarışmalar
Soru Açıklaması
8.
Haram maddelerle tedaviyi ilke olarak caiz görmeyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hanbeli
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi mevduat yoluyla sermaye toplanması bakımından, katılım bankacılığı ile diğer bankalar arasındaki temel farklardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Ortaklık sistemini kullanması
Soru Açıklaması
10.
Kredi kartı uygulamasında, banka-müşteri ilişkisi fıkıh literatüründe aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?
Doğru Cevap: "A" Kefâlet
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi sözleşmeden caymayı önleyici yaptırım niteliğindedir?
Doğru Cevap: "D" Kaparo
Soru Açıklaması
12.
Malın fiyatının belirsiz olması ya da malın müşteriye tesliminin imkânsız bulunması şeklindeki bir alışveriş tarafların rızasıyla yapılmak isteniyor; bu işlemin İslam fıkhına göre alacağı hüküm aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Batıl
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi faizin yasaklanma sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ekonomik istikrarı sağlaması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ticari sigortaların unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sigorta güvencesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin dini hükmünü etkileyen durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Borsaya yabancıların hâkim olması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi sabit gelirli menkul kıymetlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Hazine bonosu
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin "ortaklık senetleri" grubunda yer alır?
Doğru Cevap: "A" Hisse senetleri
Soru Açıklaması
18.
İslam hukukuna göre, bir Müslümanın müşrik olanlarla yaptığı evlilik akdinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Batıl
Soru Açıklaması
19.
İslam ülkesine izinsiz giren gayrimüslimleri ifade etmek için kullanılan hukuki terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Harbî
Soru Açıklaması
20.
İrtidat halinde, nikâh akdinin derhal son bulacağını kabul eden mezhepler
aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Hanefi ve Maliki
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.