Günümüz Fıkıh Problemleri
2019 - Final Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi evliliğin sona erdiği durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yaralanma
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi namazları cem şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İkindi ile akşam namazını, akşam namazının vaktinde kılmak
Soru Açıklaması
3.
Kişiler, kurumlar ve toplumlar arasındaki sosyal ve hukuki ilişkileri düzenleyen fıkıh alanına ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" muâmelât
Soru Açıklaması
4.
Bir içeceğe haram hükmünün verilmesine sebep olan temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sarhoş edici özelliğinin bulunması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi “aktif ötenazi”ye bir örnektir?
Doğru Cevap: "E" Hastaya zehirli iğne şırınga edilmesi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi İslam bilginlerinin müziğin dini hükmü ile ilgili
değerlendirmelerinde etkili olmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Müziğin ses sanatı olması
Soru Açıklaması
7.
Hz. Peygamberin (s.a.s) uygulamaları dikkate alındığında eğlence ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Düğünlerde müziğe yer verilmesini geçirilmesini yasaklamamıştır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ittifakla resim ve heykel yapımı yasağına girmektedir?
Doğru Cevap: "E" Kutsal görülen canlıların resim ve heykelleri
Soru Açıklaması
9.
Bir hayvanın komple fiyatı belirlenmeksizin kilo fiyatı üzerinden satışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Birim kilo fiyatı bilindiği için satış geçerlidir.
Soru Açıklaması
10.
Hz. Peygamber’in (s.a.v) vade yapılmasını yasakladığı satış türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Takas
Soru Açıklaması
11.
Bir ticarethanenin devri durumunda ticarethanenin yeri, müşterileri, şöhreti gibi nedenler göz önünde bulundurularak asıl değerinin yanında alınan paraya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Hava parası
Soru Açıklaması
12.
Para dışında bir şeyin kendisinin değil de menfaatinin bir bedel karşılığında satılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kiralama
Soru Açıklaması
13.
Müşteri ile banka arasında borç akdi gibi kabul edilen ve sadece müşterinin parasını emniyetli bir şekilde saklamasını ve çeşitli bankacılık işlemlerinden karşılıksız yararlanmasını sağlayan hesap türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Cari hesap
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi kredi kartı kullanımının İslami açıdan caiz olmasını
tartışılır kılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Faizli kredi kullanılabilme şartı içermesi
Soru Açıklaması
15.
Menkul kıymet sahiplerinin zekât yükümlüsü olması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Menkul kıymetlerin mal olup olmadığı hala tartışılmaktadır.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin dini hükmünü etkileyen durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Borsaya yabancıların hâkim olması
Soru Açıklaması
17.
Vadesi bir yıldan az olan devlet iç borçlanma senetlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Hazine bonosu
Soru Açıklaması
18.
İslam ülkesinde doğrudan vatandaşlık hakkına sahip olan gayrimüslimleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zimmi
Soru Açıklaması
19.
Bir Müslümanın müşrikle evliliğinin, İslam hukukundaki hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Batıl
Soru Açıklaması
20.
Gayrimüslim ile iş ilişkilerinde işin meşruiyetini belirleyen temel kural
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dinen haram ve hukuken yasak olmaması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.