Günümüz Fıkıh Problemleri
2019 Yaz Okulu
1.
Aşağıdakilerden hangisi hâciyât adı verilen değerler kapsamına girmektedir?
Doğru Cevap: "D" Temizlik
Soru Açıklaması
2.
Kurban kesmenin öncelikli amacı nedir?
Doğru Cevap: "A" Allah'ın emrine itaat etmek
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisinde kıyas yoluyla genişletici yorum yapılabilir?
Doğru Cevap: "C" Satım sözleşmesi
Soru Açıklaması
4.
İkindi namazını öğlen namazı vaktinde kılmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Cem-i takdim
Soru Açıklaması
5.
Dini açıdan zararı sabit olan yiyecek ve içeceklerin hükmü aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Haram
Soru Açıklaması
6.
Sünnete uygun olmayan boşamalara fıkhi ıstılahta verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bid'i boşama
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi İslam'da aile anlayışının oturduğu temel değerlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bireyselciliğin ön plana çıkarılması
Soru Açıklaması
8.
Hayvansal veya bitkisel bir ürünün şekil ve mahiyet değişikliğine uğramasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İstihâle
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi İslam bilginlerine göre otopsinin caiz olması için gerekli şartlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Otopsinin maddi bir menfaat karşılığında yapılması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi İslam'da kumar yasağının amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Eğlenceyi yasaklamak
Soru Açıklaması
11.
I. Mübah
II. Farz
III. Haram
IV. Tahrimen mekruh

Yukarıdakilerden hangileri İslam âlimleri tarafından müziğin hükmü olarak zikredilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
12.
Haram maddelerle tedaviyi ilke olarak caiz görmeyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hanbeli
Soru Açıklaması
13.
Kur'ân ve Sünnet'te, Türkçedeki ‘‘faiz’’ kelimesinin karşılığı olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Ribâ
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi sözleşmeden caymayı önleyici yaptırım niteliğindedir?
Doğru Cevap: "B" Kaparo
Soru Açıklaması
15.
İstenildiğinde ya da belirlenmiş bir vade sonunda çekilmek üzere bankaya yatırılan paraya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Mevduat
Soru Açıklaması
16.
Prim karşılığında cana veya mala karşı oluşan risklerin zararlarını tazmin etme güvencesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sigorta
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin "ortaklık senetleri" grubunda yer alır?
Doğru Cevap: "B" Hisse senetleri
Soru Açıklaması
18.
Fıkıh ilminde söz veya fiilleriyle Müslümanlıktan çıktığını dışa yansıtan kişilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Mürted
Soru Açıklaması
19.
Bir kişinin birine verdiği parayı aynı cinsten fazla olarak geri almasının İslam
literatüründeki tanımı nedir?
Doğru Cevap: "C" Faiz
Soru Açıklaması
20.
Bir Müslümanın müşrikle evliliğinin İslam hukukundaki hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Batıl
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.