Günümüz Fıkıh Problemleri
Deneme Ara Sınavı 10
1.
Suni döllenme yoluyla bebek sahibi olmak isteyen karısı için mastürbasyon yoluyla sperm sağlamak durumunda kalan bir koca kendini suçlu hissetmektedir. Bu nasıl bir sorundur?
Doğru Cevap: "C" Psikolojik
Soru Açıklaması

Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan bu yöntemlerle ilgili tıbbî, etik, sosyal ve psikolojik bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır.  Bu sorun psikolojik bir sorundur. 

2.
İki zarardan daha hafif olanı tercih edilir. Sıkıntı zorlaştırmayı getirir. Zaruretler kendi miktarlarınca takdir olunur. Zaruretler yasakları günah hale getirir. Genel zararın giderilmesi için özel zarara katlanılır.

Yukarıda verilen en çok başvurulan fıkıh kurallarında hangileri doğru ifade edilmiştir?

Doğru Cevap: "E" I, III ve V
Soru Açıklaması

Günümüz fıkıh problemlerinin çözümünde yukarıda önemli birkaçına işaret ettiğimiz genel esasların yanında fıkıhta yerleşik hale gelmiş bazı küllî/genel kurallardan da yararlanıldığı görülür. En çok başvurulan fıkıh kuralları şunlardır: "Eşyada asıl olan ibahadır.", "Zaruretler yasakları mubah hale getirir.", "Zaruretler kendi miktarlarınca takdir olunur.", "Sıkıntı kolaylaştırmayı getirir.", "Şek ile yakîn zail olmaz (Kuşku ile kesin bilgi ortadan kalkmaz).", "Zarar izale olunur.", "İki zarardan daha hafif olanı tercih edilir.", "Genel zararın giderilmesi için özel zarara katlanılır.", "Mefsedetlerin giderilmesi menfaatlerin elde edilmesinden önce gelir.", "Örf ile belirlenen nas ile belirlenmiş gibidir."

3.

Aşağıdaki ülkelerden hangisi ötenazinin yasal olarak uygulandığı ülkelerden biridir?

Doğru Cevap: "D" Hollanda
Soru Açıklaması

Ötenazinin bir hukuki bir de dinî/ahlakî boyutu vardır. Bu uygulama pek çok ülke tarafından yasadışı ve suç olarak kabul edilmektedir. Ötenazinin türüne göre suçun niteliği ve cezası ülkeden ülkeye değişmektedir. Hollanda, Belçika ve A.B.D'nin bazı eyaletlerinde ise ötanazi yasal olarak uygulanmaktadır. Doğru cevap D seçeneğidir.

4.

Mevcut haliyle yenilip içilmesi dinen haram olan (habîs) bir gıda veya içecek, kendiliğinden istihâleye uğradığında bu maddenin hükmü nedir?

Doğru Cevap: "A" Helal
Soru Açıklaması

Mevcut haliyle yenilip içilmesi dinen haram olan (habîs) bir gıda veya içecek, kendiliğinden istihâleye uğrar ve dinen tüketilmesi helal bir maddeye (tayyib) dönüşürse, bunun tüketilmesinin helal olduğunda görüş birliği bulunmaktadır.

5.

Nikahı sona ermiş bir kadının yeni bir evlilik yapabilmesi için beklemesi gereken süreye ne denir?

Doğru Cevap: "B" İddet
Soru Açıklaması

Hukuken geçerli bir evlilik hayatı yaşadıktan sonra herhangi bir sebeple (ölüm, boşama, fesih, tefrik) evliliği sona eren kadının, başka birisiyle evlenebilmesi için mutlaka beklemesi gereken süreye iddet denilmektedir. İddeti gerektiren sebebe bağlı olarak kadının beklemesi gereken süre farklılık gösterir. Bu hususlar Kur’a^n’da ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Doğru cevap B'dir.

6.

Hanefiler, anne karnındaki çocuk kaç günlük olana kadar çocuk düşürmeyi caiz görmüşlerdir?

Doğru Cevap: "D" 120
Soru Açıklaması

Hanefîlerin çoğunluğu ruhun 120 günde üflendiğini bildiren hadise dayanarak bu süreye kadar çocuğun düşürülmesini caiz görmüştür. Doğru cevap D seçeneğidir.

7.

Hukuken geçerli bir evlilik hayatı yaşadıktan sonra herhangi bir sebeple(ölüm, boşama, fesih, tefrik) evliliği sona eren kadının, başka birisiyleevlenebilmesi için mutlaka beklemesi gereken süreye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" İddet
Soru Açıklaması

Hukuken geçerli bir evlilik hayatı yaşadıktan sonra herhangi bir sebeple(ölüm, boşama, fesih, tefrik) evliliği sona eren kadının, başka birisiyleevlenebilmesi için mutlaka beklemesi gereken süreye iddet denilmektedir.

8.

Tek taraflı irade ile kocanın boşaması hangi fıkhi terimle adlandırılır

Doğru Cevap: "D" Talak 
Soru Açıklaması

bu tür boşamalar için talak terimi kullanılır

9.

Fıkhın bir kısım özellikleri değişme ile bağdaşmaz gözükürken, diğer bir kısmı değişmenin mümkün olduğu izlenimini vermektedir. Aşağıdakilerden hangisi fıkhın değişme ile bağdaşmaz özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" İslâm dininin evrenselliği
Soru Açıklaması

Fıkhın değişmeye elverişli olduğunu gösteren özelliklerinin başında İslâmdininin evrenselliği ve hükümlerinin esnekliği gelmektedir. Doğru cevap E seçeneğidir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.