Günümüz Fıkıh Problemleri
Deneme Final Sınavı 19
1.

”Bir kuyumcu 10 gram altını vadeyle 10 gram altın veya 75 gram gümüş karşılığında satarsa” hangi faiz durumu ortaya çıkar ?

Doğru Cevap: "C" Veresiye Faizi
Soru Açıklaması

Veresiye faizi, paranın para ile ya da malın mal ile mübadelesinde karşılıklardan birindeki vadedir. Burada fazlalık olsun ya da olmasın, karşılıklardan birinin vadeye kalması faiz kabul edilmektedir. Meselâ 10 gram altın vadeyle 10 gram altın veya 75 gram gümüş karşılığında satılırsa veresiye faizi ortaya çıkar. Burada, peşin olanın vadeli olandan daha değerli olduğu prensibi dikkate alınmıştır. Yani peşin 1000 TL vadeli 1000 TL’den daha değerlidir.

2.

Zimmet sözleşmesinin yapılabileceği din mensuplarını en çok sınırlayan fukara hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" İmam Şafii- Ahmed b. Hanbel
Soru Açıklaması

Bu konuda en çok sınırlama getiren İmam Şafii ile İmam Ahmed b. Hanbel'dir

3.
I-  Bir kurum veya şahsın, açtığı bir yarışmada kazananlara ödül vermesi. II-Yarışanların sadece bir kısmı para koyar ve “ben kazanırsam bir şey almam, fakat sen kazanırsan şu kadar alırsın” şeklindeki anlaşmaları.      III-Yarışanların tümü ortaya  para koyar ve “kazanan parayı alır ” şeklindeki anlaşmaları.                                                                              Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kumar’a örnektir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması

Alimler, kumar kapsamına girmeyen oyunların yapılış şekilleri hakkında da bilgi vermişlerdir. Buna göre: · Bir kurum veya şahsın, açtığı bir yarışmada kazananlara ödül vermesi kumar değildir. Böyle bir yarışmada para almak ve vermek helaldir. · Yarışanların sadece bir kısmı para koyar ve “ben kazanırsam bir şey almam, fakat sen kazanırsan şu kadar alırsın” şeklindeki anlaşmalar kumar değildir. Karşılıklı olarak yarışan iki kişiye bir üçüncü şahıs eklenip, yarışmayı kazanırsa, ikisinden birinin mükaafatı alması ve kaybederse bir şey ödememesi şartıyla yarışma yapılırsa kumar olmaz.

4.
Peygamber efendimizin zaman zaman  dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek için gittiği sulak yerlere ne isim verilir?
Doğru Cevap: "A" Tel’a
Soru Açıklaması

Eğlence, insanın çocukluğundan ölümüne kadar devam eden bir faaliyetidir. Çocukların oyunları, aynı zamanda birer eğlencedir. Sanat, müzik, tiyatro, sinema, festivaller ve spor oyunları gibi birçok eylem eğlence kapsamına girer. Yorgunluk atmak ve dinlenmek için kırlara çıkarak yeme, içme ve oynama gibi faaliyetler de eğlencedir. Bu anlamda olmak üzere Hz. Âişe’nin rivayetine göre, Hz. Peygamber zaman zaman “tel’a” denilen sulak yerlere çıkmıştır.

5.

Hisse senedinin ihracının ve borsadan alınıp satılmasının caiz olduğunu savunan araştırmacıların bazı gerekçeleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu gerekçelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Esasen faaliyet alanı mubah konular olmakla beraber bazı haram işlere taraf olması sebebiyle şirketin kârına haram kazanç karışmış ise, söz konusu şirketin hisse senetlerini elinde bulunduran pay sahiplerinin bu miktarı yaklaşık olarak hesaplayıp kendisinin hayır ve hasenat niyeti ile olmaksızın- fakirlere harcaması tavsiye edilmiştir.
Soru Açıklaması

C şıkkında  menkul kıymetlerin borsa ortamında alım satımının meşrû olup olmadığı ile ilgili bilgi verilmektedir. Gerekçeler verilmemiştir.

6.

Arapça literatürde daha çok “sûret” kelimesi ile karşılanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Resim
Soru Açıklaması

Resim, Arapça literatürde daha çok “sûret” kelimesi ile karşılanmıştır. Sûret, Arapça’da “şekil, biçim, görünüş ve resim” anlamında kullanılmaktadır. Timsâl kelimesi de anlam bakımından sûrete yakındır. Sûret ile timsal kelimelerini eş anlamlı görenler de vardır.

7.

Bir anonim şirketin sermayesinin eşit paylara bölünmesi sonrasında bu paylardan her birini temsil eden kıymetli evraktır.

Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Doğru Cevap: "A" Hisse senedi
Soru Açıklaması

Hisse senedi: Bir anonim şirketin sermayesinin eşit paylara bölünmesisonrasında bu paylardan her birini temsil eden kıymetli evraktır. Bu senet hem bir ortaklığı hem de mülkiyeti temsil eder.

8.

Kredi kartı anlaşmasında banka, kart hamiline kefil olmakta ve verdiği kart ile yapılan mal ve hizmet alımlarının karşılığını ödeyeceğini taahhüt etmektedir. Bu işlemde kartı sağlayan banka ile müşteri arasında ilişkiye  İslam hukukunda verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kefalet Akdi
Soru Açıklaması

Kredi kartı anlaşmasında banka, kart hamiline kefil olmakta ve verdiği kart ile yapılan mal ve hizmet alımlarının karşılığını ödeyeceğini taahhüt etmektedir. Bu işlemde kartı sağlayan banka ile müşteri arasında İslam hukukundaki  kefâlet  akdi tahakkuk etmektedir

9.

Katılım bankacılığı kurumlarına katılım hesabı yoluyla para yatıranlar, belirlenen süre sonunda kâra veya zarara ortak olduklarını bilmekte, katılım bankası da bu sermayeyi borç olarak değil ortaklık sermayesi olarak kabul etmektedir. Dolayısıyla kurum ile hesap sahibi arasındaki ilişki ortaklık ilişkisidir. Bu tür ortaklıklara Fıkıhta ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Mudarebe
Soru Açıklaması

Katılım hesaplarında kâr ve zarara katılma şartı, bu tür hesapları faizli uygulamadan ayıran en önemli farklılıktır. Katılım bankacılığı kurumlarına katılım hesabı yoluyla para yatıranlar, belirlenen süre sonunda kâra veya zarara ortak olduklarını bilmekte, katılım bankası da bu sermayeyi borç olarak değil ortaklık sermayesi olarak kabul etmektedir. Dolayısıyla kurum ile hesap sahibi arasındaki ilişki ortaklık ilişkisidir. Bu tür ortaklıklara Fıkıhta mudârebe adı verilir.

10.

Elektroşok verilerek bayıltıldıktan sonra kesilen hayvanın etini yemenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Helal
Soru Açıklaması

Hayvana, kesim sırasında acı çekmemesi ya da daha az acı hissetmesiamacıyla elektrik şoku uygulanması, prensip olarak mümkün ve caizdir. Buşekilde sersemletilmiş ya da bayıltılmış hayvan ölü olmadığından, dinî usuleuygun şekilde kesilmesi halinde eti helaldir. Fakat şok uygulaması, hayvanıbayıltma seviyesini aşıp ölümüne yol açmamalıdır. Aksi takdirde hayvanmurdar sayılacağından eti yenilemez.

11.

Düğün ziyafetinde müzik icra etmenin mubah ve  müstehap olduğu da ifade eden fakihlerin dayanak noktası nedir?

Doğru Cevap: "B" Müziğin meşru evlilikleri gizli olandan ve zinadan ayırması.
Soru Açıklaması

Bir hadisi şerifte Hz. Peygamber  “Nikâhı etrafa duyurun, onu mescitlerde yapın ve tefler çalın” demiştir. Bu ve benzeri rivayetleri dikkate alan fakihler, düğün ziyafetinde müzik icra etmenin mubah, üstelik bunun meşru evlilikleri gizli olandan ve zinadan ayırdığı için müstehap olduğu  ifade etmiştir. 

12.

Kur'an'da etinin haram olduğu isim verilerek belirtilen hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" domuz
Soru Açıklaması

Kur’ân’da etinin haram olduğu belirtilen tek hayvan domuzdur.

13.

Anonim şirketlerin kâr ve zararda ortak olmak üzere finansman ihtiyaçlarını karşılamak için yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere çıkardıkları kıymetlere ne ad verilir ?

Doğru Cevap: "A" Kâr ve zarar ortaklığı belgeleri:
Soru Açıklaması

Kâr ve zarar ortaklığı belgeleri: Anonim şirketlerin kâr ve zarardaortak olmak üzere finansman ihtiyaçlarını karşılamak için yurt içinde ve yurtdışında satılmak üzere çıkardıkları kıymetlerdir. Bu belgeler sahiplerineişletmenin kâr ve zararına katılma hakkı vermekle beraber, bir pay senedideğildir.

14.

hisse senetlerinin hükmü incelenirken hisse senedini çıkaran şirketler ilgili olarak hangisi incelenmemiştir?

Doğru Cevap: "E" Menkul kıymetler borsasındaki spekülasyonların hisse senetlerine yansımaları
Soru Açıklaması

Borsayla ilgili sorunlar şirketlerle ilgili sorunlar başlığı altında incelenmez.

15.

Hâmiline sadece hesabında para bulunduğunda harcama imkanı veren kartlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Debit Kart
Soru Açıklaması

Debit kart: Hâmiline sadece hesabında para bulunduğunda harcama imkanı veren kartlardır. Bu tür kartların faydası, kişiyi nakit taşıma külfetinden kurtarmasıdır. Bunlarla yapılan harcamalar, doğrudan hesaptaki paradan kesildiği için faizli bir muameleye konu olmamaktadır

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.