Hadis
Deneme Final Sınavı 12
1.

Ebû Zerr el-Ğıfârî’den nakledilen hadis'i şerife göre müminin kardeşini güler yüzle karşılaması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "B" Adâb-ı muâşeret
Soru Açıklaması

Ebû Zerr radiyallâhü anh’ın bildirdiğine göre Resûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: Hiçbiriniz iyilik (ma’rûf) sayılan herhangi bir şeyi sakın küçük görmesin! Yapacak bir şey bulamasa, kardeşini güler yüzle karşılasın! Et satın aldığında ya da tencerede (et) pişirdiğinde suyunu çoğalt ve komşun için de ondan bir kepçe al!”.

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yukarıya alınan hadisteki tavsiyeleri, insanın ikili münasebetlerinde ve toplum içinde uyması gereken adâb-ı muâşeret kâideleriyle ilgilidir.

2.

Hadisler hakkında verilen hükümler ve yapılan isimlendirmeler neye dayanmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Sened Tenkidi
Soru Açıklaması

Hadisler hakkında verilen hükümler ve yapılan isimlendirmeler büyük ölçüde sened tenkidine dayanmaktadır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi hadislerin Türk kültüründe kullanıldığı alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sinema
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi bireysel ve toplumsal ahlaka ilişkin hadislerin hadis kaynaklarında bir araya getirildiği bölümlerin adlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C"   Eşribe
Soru Açıklaması

Gerek bireysel gerekse toplumsal ahlâka ilişkin hadisler, hadis kaynaklarının daha çok birr ve sıla (iyilik ve akraba ilişkilerini koruyup kollamak), edeb/âdâb, fezâil, isti’zân, rikâk ve zühd bölümlerinde yer alır.

5.

Hadis İlimleri Koordinasyon ve Eğitim Merkezi içerisinde yer alan hadis veri tabanı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Konulu Hadis Projesi’ni desteklemek için oluşturulmuş program aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Hikem.net
Soru Açıklaması

Hikem. net, Hadis İlimleri Koordinasyon ve Eğitim Merkezi içerisinde yer alan hadis veri tabanı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Konulu Hadis Projesi’ni desteklemek için oluşturulmuştur. Bizim için sitenin en büyük özelliği Arapça'nın yanı sıra Türkçe’de de hadislerin aranabiliyor olmasıdır.

6.

Hadis’in sosyal boyutuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Kültürel farklılığı destekler. Müslüman kimliğini tanımlar. Müşterek düşünce örgüsünün kaynağıdır.
Doğru Cevap: "D"   II-III
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in söz ve fiilleri, İslâmî dünyagörüşünün ve müslümanlar arasındaki müşterek davranış ve düşünce örgüsünün -Kur’ân’la birlikte- ilk ve en güvenilir bilgi kaynağıdır. Dünyanın birbirine çok uzak bölgelerinde, birbirine çok yakın tavırlar sergileyerek yaşayan müslüman milletleri tek bir kimlik altında birleştiren, Asr-ı saâdetten günümüze canlılığını kaybetmeden taşınan bu bilginin gücüdür.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.