İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Ara Sınavı 1
1.

Hendek savaşından önce Mekkelilerin anlaştığı yahudiler kimlerdir?

Doğru Cevap: "C" Hayberli yahudiler
Soru Açıklaması

Hayberli yahudiler mekkelilerle görüşerek onları savaşa teşvik etmişlerdir.

2.

Hz. Muhammed’in amcası Hz. Hamza hangi savaşta şehit olmuştur?

Doğru Cevap: "B" Uhud
Soru Açıklaması

Uhud

3.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in Kureyş müşriklerinin müslümanlar üzerine gelemeyeceğini ve insiyatifin müslümanlarda geçtiğini müjdelediği olaydır?

Doğru Cevap: "B" Hendek Gazvesi
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, hicretin ilk yılında gerçekleştirdiği hukukî düzenleme ve hayata geçirdiği Medine sözleşmesiyle, Medine’de bağımsız bir İslâm devleti kurdu. Ancak Mekke müşrikleri düşmanlıklarını hâlâ sürdürüyorlardı. Hicretin ikinci yılında onlara karşı savaşa izni verildi ve Müslümanlar, Mekkeliler’e karşı Bedir zaferini kazandılar. Bunu Kureyş müşriklerinin Bedir’in intikamı için başlattıkları Uhud savaşı takip etti. Hicretin beşinci yılında ise Mekke liderleri, Yahudi Benî Nadîr liderlerinin tahrik ve teşvikiyle bütün putperest kabileleri yanlarına alarak on bin kişilik büyük bir orduyla Medine’yi kuşattılar. Ancak Hendek etrafında geçen ve yaklaşık bir ay süren bu muhasaradan elleri boş dönmek zorunda kaldılar. Allah Teâlâ’nın yardımı, Hz. Peygamber’in başarılı savaş taktikleri ve mü’minlerin sebatı sayesinde, Hendek Gazvesi Müslümanların bir zaferine dönüştü. Bütün şirk ehline karşı elde edilen bu zafer karşısında Allah'a şükreden Hz Peygamber, Kureyş müşriklerinin, taarruz güçlerinin artık tükendiğini ve bundan böyle onların müslümanların üzerine gelemeyeceğini, artık insiyatifin kendilerine geçtiğini müjdeledi. Doğru cevap B'dir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Câhiliye döneminde müşrik Arapların taptığı putlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Huzâ
Soru Açıklaması

Huzâ

5.

Hz. Muhammed’in babasının mezarı nerededir?

Doğru Cevap: "C" Medine
Soru Açıklaması

Abdullah, Âmine ile evlendikten bir süre sonra ticaret için Suriye’ye giden kafileye katilarak Gazze’ye gitti. Dönüş yolunda o zamanki adi Yesrib olan Medine’ye ulaştiklarinda hastalandi. Burada babasinin dayilari olan Adî b. Neccâr oğullarini ziyaret etti. Akrabalarinin yaninda bir ay kadar hasta yattiktan sonra vefat etti ve Medine’de defnedildi.

6.

Hz. Peygamber, İslam’ın temel insan haklarına verdiği önemi gösteren “Bütün insanlar Adem’dendir. Adem de topraktandır. Hiç kimsenin başkaları üstünde soy üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük Allah’tan hakkıyla korkma, takvâ iledir” biçimindeki sözünü nerede sarf etmiştir?

Doğru Cevap: "C" Veda Hutbesi’nde
Soru Açıklaması

Veda Hutbesi’nde

7.

Hz. Muhammed'e ilk vayhin ardından hangi sure inmiştir?

Doğru Cevap: "A" Duha
Soru Açıklaması

İlk vahyin ardından belli bir süre geçtikten sonra Duha suresi inmiştir.

8.

Oğluyla birlikte Kabe'yi yeniden inşa eden peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Hz. İbrahim 
Soru Açıklaması

Filistin’de yaşayan Hz. İbrahim zaman zaman Hâcer ile İsmail’i ziyarete gelmekteydi. Mekke’yi üçüncü ziyaretinde Allah’ın emri doğrultusunda oğlu İsmail ile birlikte Kâbe’yi inşâ etti.

9.

Hz. Muhammed hangi şehirde doğmuştur?

Doğru Cevap: "D" Mekke
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed Arap yarımadasında yer alan Hicaz Bölgesindeki Mekke şehrinde doğmuştur.

10.

Hudeybiye Antlaşması kaç tarihinde imzalanmıştır?

Doğru Cevap: "A" 628
Soru Açıklaması

Bu antlaşma 628 yılında medineli müslüman ve mekkeli müşrikler arasında imzalanmıştır. İslamın yayılışını bir hayli hızlandıran bir antlaşmadır.

11.
Hudeybiye Antlaşması'nı kim kaleme almıştır?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ömer
Soru Açıklaması

Hz. Ali’nin kaleme aldığı, iki nüsha olarak hazırlanan antlaşma metni, iki tarafın şahitleri tarafından imzalandı. Doğru cevap C'dir.

12.

Hz. Muhammed’in dedesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Abdülmuttalib
Soru Açıklaması

Abdülmuttalib

13.

Hz. Peygamber'in Medine'ye Hicreti sırasında kendilerine yolda kılavuzluk etmek için müşrikler arasından ücretle tuttuğu isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Uraykıt
Soru Açıklaması

Hicret kararı, Hz. Ebû Bekir’in ailesi ile Hz. Ali dışında kimseye duyurulmamıştı. Zira kararın duyulması halinde müşrikler hicreti engelleyebileceklerdi. Yolculuk sırasında kendilerine rehberlik yapmak üzere Di’loğullarından müşrik olan Abdullah b. Uraykıt’ı ücretle yol kılavuzu olarak tuttular.

14.

Hicri 9. yıl (630-631) hangi isimle meşhur olmuştur?

Doğru Cevap: "C" Heyetler Yılı
Soru Açıklaması

Hicri 9. yıl Heyetler Yılı ismiyle meşhur olmuştur.

15.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in soyunun da mensup olduğu Kuzey Arapları’na verilen isimlerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Adnânîler
Soru Açıklaması

Peygamber Efendimiz’in soyu yirmi birinci kuşaktan atasi olan Adnân vasitasiyla Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’e dayanmaktadir. Bu sebeple Hz. Peygamber’in soyunun da mensup olduğu Kuzey Araplar’ina İsmâilîler veya Adnânîler gibi isimler de verilmektedir.

16.

631 yılında Hz. Muhammedin görevlendirdiği ilk hac emiri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Hz. Ebû Bekir
Soru Açıklaması

Hz. Ebû Bekir

17.

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra müslümanların elde ettiği kazanımlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Müslümanların ilk kez toprak kazanması
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’le Kureyş heyeti arasında imzalanan Hudeybiye Antlaşması ile birlikte Medine İslâm Devleti’nin Kureyş tarafından resmen tanınmış ve bu antlaşmadan sonra  İslâm’ın yayılışı hızlanmış,  Hayber ve Mekke fethine zemin hazırlanmıştır. 

18.

Hz. Peygamber Veda Haccından döndükten sonra Yemen'de ..............., peygamberlik iddiasıyla ortaya atılmıştır.

Paragraftaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

Doğru Cevap: "E" Esved el-Ansi
Soru Açıklaması

Söz konusu kişi Esved El-Ansi'dir.

19.

Peygamber efendimizin dedesi Abdulmuttalib'in babası kimdir?

Doğru Cevap: "B" Haşim
Soru Açıklaması

Haşim Hz. Muhammedin dedesiolup haşimoğullarını kuran kişidir.

20.

Sırasıyla ve doğru olarak 1-Rivayete göre Hz. Muhammed’e henüz küçük bir çocukken sorular sorarak onun peygamber olacağını bilen ve amcası Ebû Tâlib’e bildiren rahip kimdir ve 2-bu olay nerede gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "C" 1-Bahira, 2- Busrâ
Soru Açıklaması

1-Bahira, 2- Busrâ

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.