İlk Dönem İslam Tarihi
Vize 2013
1.
Arap yarımadasının dünya ve İslâm tarihi açısından bakıldığında oldukça önem taşıyan, Hz. Muhammed’in doğduğu, yaşamını sürdürdüğü, İslam’ın ilk yayılmaya başladığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hicaz
Soru Açıklaması
2.
Kâbe hizmetlerinden biri olan Kıyâde’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Câhiliye devrinde Mekke’de ordu kumandanlığını ve kafile başkanlığı
Soru Açıklaması
3.
Muhtemelen M.Ö. IV. yüzyılın sonlarında kurulan, Filistin’in güneyinde Akabe körfezi ile Lût gölü arasında hüküm süren merkezi Petra şehri olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nebâtiler
Soru Açıklaması
4.
Güney Arabistan’da kurulan devletlerin ikincisi Maîn Devleti’nin yıkılmasından sonra tarih sahnesine çıktığı tahmin edilen, M.Ö. 750-115 yılları arasında hüküm süren ve Himyerîler tarafından yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sebeliler
Soru Açıklaması
5.
Kâbe hizmetleri Kureyş kabilesine geçmeden önce aşağıdakilerden hangisine ait idi?
Doğru Cevap: "D" Huzaâlılar
Soru Açıklaması
6.
Hz. Muhammed’in peygamberliğinden önceki hayatında da zayıf, güçsüz ve mazlumların yanında yer aldığını gösteren en önemli delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hilfu’l-fudûl cemiyetine katılması
Soru Açıklaması
7.
Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma girişiminden bahseden sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fil
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki isimlerden hangisi Hz. Muhammed’in neseb zincirinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Teym b. Mürre
Soru Açıklaması
9.
Hz. Muhammed’in risâletten önce ticaretle meşgul olması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İhtiyacı olmadığı halde ticaret yapmıştır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki olaylardan hangisi İslâm’ın Mekke döneminde meydana gelmiştir?
Doğru Cevap: "C" İsrâ ve Mirâc
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Medine’nin hicret yurdu seçilmesinin sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Medine’de güçlü bir otoritenin olması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Tâif yolculuğunun sebeplerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Tâiflilerden destek almak
Soru Açıklaması
13.
Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Hicret süreci yaklaşık bir ay sürdü.
Soru Açıklaması
14.
Medine Belgesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Araştırmacılar tarafından kırk bir madde olarak düzenlendiği bilinmektedir.
Soru Açıklaması
15.
Mescid-i Nebevî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kimsesiz Müslümanlarla ilim tahsil etmek isteyen sahâbîlerin barınması için arka kısmına Üstüvânetü’l-Vüfûd inşa edilmiştir.
Soru Açıklaması
16.
Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti sırasında Medine’deki sosyal ve siyasî yapı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hicretten önce Medine’de Yahudiler Benî Kaynukâ’, Benî Nadîr ve Benî Hanîfe kabilelerinden oluşmaktaydı.
Soru Açıklaması
17.
Hudeybiye Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Antlaşmanın süresi on beş yıldır.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Mekke Fethi’nin neticelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tebük Savaşı için uygun bir ortamın hazırlanması
Soru Açıklaması
19.
Mûte Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Mûte üzerine gönderilen İslâm ordularının ilk komutanı Cafer b. Ebû Tâlib’dir.
Soru Açıklaması
20.
Hz. Muhammed’in tebliğ hayatında yumuşak huyluluğu, zorluklara katlanması ve Allah’a hamdetmesini ifade eden üç terim aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Hilim, sabır, şükür
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.