İlk Dönem İslam Tarihi
Vize 2017
1.
Kâbe hizmetlerinden biri olan Kıyâde’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Câhiliye devrinde Mekke’de ordu kumandanlığı ve kafile başkanlığı
Soru Açıklaması
2.
Muhtemelen M.Ö. IV. yüzyılın sonlarında kurulan, Filistin’in güneyinde Akabe körfezi ile Lût gölü arasında hüküm süren merkezi Petra şehri olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nebâtiler
Soru Açıklaması
3.
Kuzey Arabistan devletlerinin ikincisi olan II. ve III. yüzyılda en parlak dönemini yaşayan 272 yılında Roma İmparatoru Aurelien tarafından başkenti fethedilen, İslâm döneminde ise Hâlid b. Velîd tarafından sulh yoluyla fethedilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tedmürlüler
Soru Açıklaması
4.
Arafat’a bir fersah (yaklaşık 6 km.) mesafedeki yerde kurulan, Zilhicce ayının ilk sekiz günü devam eden panayır aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Zülmecâz
Soru Açıklaması
5.
480 yılı civarında Âkilü’l-mürâr lakaplı Hucr b. Amr tarafından Himyerîler’e tabi olarak kurulan, VI. yüzyılın başında Himyerîler’den muhtariyet kazanarak gelişen ve İslâm fetihlerine kadar Bizans müttefiki olmaya devam eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kindeliler
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm öncesi dönemde Tâif’te yaşayan Sakîf kabilesinin putudur?
Doğru Cevap: "B" Lât
Soru Açıklaması
7.
Kabe tamiri sırasında Kureyşliler malzeme yetersizliği sebebiyle Kâbe’nin bir kısmını bina dışında bıraktılar. Ancak bina dışında kalan bu alanın da Kâbe’ye dahil olduğu göstermek için göğüs hizasında yarım daire şekline bir duvar ile çevirdiler. Kâbe’den sayılan bu alanın adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Hicr, (Hicru İsmail)
Soru Açıklaması
8.
Hz. Muhammed’in risâletten önce ticaretle meşgul olması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Ticarete Hz. Hatice’nin kervanlarında ticaret hayatına başlamıştır.
Soru Açıklaması
9.
Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile evliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hz. Peygamber ile Hz. Hatice arasında daha önceden bir akrabalık bağı yoktur.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice’nin Hz. Peygamber’le evlenmek istemesindeki en önemli nedendir?
Doğru Cevap: "B" İyi ahlak sahibi, güvenilir ve dürüst olması
Soru Açıklaması
11.
(I) Birinci Akabe Biatın'ndan beş yıl sonra hac döneminde İkinci Akabe Biatı yapıldı. (II) Hz. Muhammed ikisi kadın 75 Medineli müslümanla Akabe'de görüşmeler yaptır. (III) Görüşmelere Hz. Muhammed'in henüz Müslüman olmamış amcası Abbas'da katıldı. (IV) Medineli Müslümanlar kendi hanımlarını ve çocuklarını korudukları gibi Hz. Muhammed'i koruyacaklarına dair biat ettirler. (V) İkinci Akabe Biatı, Birincisi ile karşılaştırıldığında siyasi hedeflerin ön plana çıkarılmış olması ile farklılık gösterir.

İkinci Akabe Biatı ile ilgili yukarıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
12.
Hz. Muhammed’in Kudüs’ten göğe yükselmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Mirâc
Soru Açıklaması
13.
Hz. Muhammed’in ilk Cuma namazını kıldırdığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Rânûna vadisinde
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Kureyşli müşriklerin Müslümanlığa karşı çıkma nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yeni peygamberin Yahudiler arasında çıkacağına inanmaları
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Birinci Akabe biatında kaçınacaklarına dair söz verdikleri davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Faiz almamak
Soru Açıklaması
16.
Ebva gazvesinden birkaç hafta sonra rebiulevvel ayında düzenlenen gazve aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Buvat
Soru Açıklaması
17.
Medine’ye hicretten sonra Müslümanların dinî hayatlarındaki gelişmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hicretin ilk yılı ramazan ayında ramazan orucu farz kılındı.
Soru Açıklaması
18.
Hendek savaşına “Ahzab Savaşı” denmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kureyş, Yahudi ve diğer Arap kabilelerinin, İslam ordusuna karşı ittifak yapmaları
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Mûte üzerine gönderilen ordunun komutanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ebû Cafer b. Abdullah
Soru Açıklaması
20.
Hayber ve Hayber’in fethi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Hayberliler savaş sonrasında topraklarından çıkarılmış ve yerlerine Müslümanlar yerleştirilmiştir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.