İslam Ahlak Esasları
Büt 2015
1.
Peygamberlerin insanlığa öğrettikleri hayat düzenine genel olarak ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Din
Soru Açıklaması
2.
Davranış düzenini fertlerin iç dünyasını ve insanların biyolojik gelişimini takip ederek ele alan bilim dalına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Ahlâk psikolojisi
Soru Açıklaması
3.
Nakil, aşağıdaki anlamlardan hangisini taşımaz?
Doğru Cevap: "E" Rüya
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının ana kaynaklarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Akıl ve nakil
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Ebu'l-Hasan elEş'ari'nin ahlak anlayışı ile ilgili ifad biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İnsan aklının ahlaki değerler hakkındaki bilgisi zorunlu bilgilerdendir.
Soru Açıklaması
6.
Ahlakta söz konusu olan "meleke" kavramının yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?
Doğru Cevap: "C" Yeti
Soru Açıklaması
7.
İslam ahlak literatüründe insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İrade Hürriyeti
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi "İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir" ifadesiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" İnsan eşref-i mahlukattır.
Soru Açıklaması
9.
Tevazu aşağıdaki hangi temel erdemin kapsamına girer?
Doğru Cevap: "D" Cesaret
Soru Açıklaması
10.
Kur'an-ı Kerim, erdemsizliği kişinin gelişmemesi, olduğu gibi kalması olarak görürken bunu nasıl ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Mühürlü Kalp
Soru Açıklaması
11.
"Her bir faziletin sonsuz sayıda zıddının olması gerekir" düşüncesini savunan İslam ahlakçısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kınalızade
Soru Açıklaması
12.
İslam ahlakında hikmet erdeminin zıddı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cehalet
Soru Açıklaması
13.
Anne, baba ve çocuklardan meydana gelen aileye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Çekirdek aile
Soru Açıklaması
14.
Eş seçiminde Hz. Peygamber'in öne çıkarıp tavsiye ettiği en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ahlâk Güzelliği
Soru Açıklaması
15.
"Yardımlaşmanın ibadet niteliği kazanmış en güzel örneği ve uygulaması" tanımına en uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zekât
Soru Açıklaması
16.
İnsanın doğası gereği toplumsal bir varlık olduğunu ve kavram olarak bazılarının düşündüğü gibi nisyan (unutma) kökünden değil, üns (başkalarıyla beraber yaşama) kökünden türediğini ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kınalızâde Ali Efendi
Soru Açıklaması
17.
Kendin için istediğini başkası için de istemek, istemediğini başkası için de istememek ilkesine ahlak literatüründe ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Altın Kural
Soru Açıklaması
18.
Peygamberlerin meslekleri veya mesleki örneklikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Hz. Yusuf, ekonomist
Soru Açıklaması
19.
Milli park veya yeşil kuşak uygulaması ilk defa hangi şehirlerde uygulanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Mekke, Medine
Soru Açıklaması
20.
İslam çevre ahlakının sorumluluk kuramının iki ilkesinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Emanet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.