İslam Ahlak Esasları
Büt 2018
1.
Müslüman filozofların ahlak anlayışında kendi başına (bizatihi) iyi olan tek şey aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Saadet
Soru Açıklaması
2.
Ahlaki terim ve kavramlar ile ahlaki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını, bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ahlâk felsefesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının ana kaynaklarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Akıl ve nakil
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında temel erdemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tevazu
Soru Açıklaması
5.
İslam ahlakında hikmet erdeminin zıttı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Cehalet
Soru Açıklaması
6.
İyi ve kötü aşağıdakilerden hangisinin temel kavramlarıdır?
Doğru Cevap: "D" Ahlak
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi bireylerin aile ahlakı ile ilgili sorumluluklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Çocukların devlete karşı görevleri
Soru Açıklaması
8.
Bireyleri, yaşlıları ile geçmişe, çocukları ve gençleri ile de geleceğe hazırlayan, bilgi ve tecrübelerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı sosyal kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Aile
Soru Açıklaması
9.
Toplumda adeta bir kontrol mekanizması oluşmasını sağlayan ahlak ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İyiliği tavsiye etmek, kötülükten sakındırmak
Soru Açıklaması
10.
İbadetlerin amacı olarak görülen ve "üst düzeyde Allah bilinci ve duyarlılığı" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Takvâ
Soru Açıklaması
11.
Hz. Peygamber'in, içerisinde "emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayeti bulunduğundan dolayı kendisini yaşlandırdığını söylediği sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hûd
Soru Açıklaması
12.
Ahlakta ödev kavramını öne çıkarıp onu bir vazifeler ilmi olarak tanımlayan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kant
Soru Açıklaması
13.
İnsanın, toplumda başkalarına karşı uyması gereken ilkeler toplamına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Toplumsal ahlâk
Soru Açıklaması
14.
Ahlaki değerlerin birey vicdanında içselleştirilmesi ve toplumsal düzeyde yaygınlaşması konusunda en etkin kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Din
Soru Açıklaması
15.
Farabi'nin nihai anlamda hedeflediği erdemli kitle aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dünya
Soru Açıklaması
16.
Ahlak literatüründe "kendin için istediğini başkası için de istemek, istemediğini başkası için de istememek" ilkesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Altın kural
Soru Açıklaması
17.
İbn Miskeveyh, Tusi ve Kınalızade gibi ünlü ahlakçıların işçilerle ilgili adaletle birlikte en fazla vurguladıkları erdem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sevgi
Soru Açıklaması
18.
İslam çevre ahlakı ilkelerinin en üst düzeyini oluşturan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kutsiyet ilkesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi İslam çevre ahlakının dört kuramından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Haklılık
Soru Açıklaması
20.
Batı çevre etiğinin en yaygın iki kuramı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Derin ekoloji ve yüzeysel ekoloji
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.