İslam Ahlak Esasları
Büt 2019
1.
Müslüman filozofların ahlak anlayışında kendi başına (bizatihi) iyi olan tek şey aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Saadet
Soru Açıklaması
2.
İnsan Allah'ın isim ve sıfatlarının tecelligâhıdır." cümlesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İnsanın ve Allah'ın sıfatları her cihetten aynıdır.
Soru Açıklaması
3.
"Ahlaki davranışlar peygamberlerden diğer nesillere tevatüren nakledilmiştir. Bunun için bütün insanlıkta ortak bir ahlak anlayışını bulmak mümkündür." ifadesinde "tevatüren" kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ahlaki davranışın bilfiil uygulamak suretiyle gelecek nesillere aktarılması
Soru Açıklaması
4.
Ahlaki terim ve kavramlar ile ahlaki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını, bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ahlâk felsefesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında temel erdemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tevazu
Soru Açıklaması
6.
Temel erdemlerden olan iffet erdeminin aşırılığı durumunda ortaya çıkan rezilet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Günahkârlık
Soru Açıklaması
7.
İslam ahlakında zulüm erdeminin zıttı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adalet
Soru Açıklaması
8.
İslam ahlakına göre; reziletlere bulaşmış kişiliğe modern psikolojide ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yoksun
Soru Açıklaması
9.
Hz. Peygamber'in (s.a.s), bir hadisinde "Allah'a şirk koşmak"tan sonra günahların en büyüğü olarak nitelediği davranış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Anaya-babaya isyan etmek
Soru Açıklaması
10.
Saldırganlık ve korkaklık, insan nefsinin hangi gücünün ifrat ve tefritidir?
Doğru Cevap: "A" Öfke
Soru Açıklaması
11.
Ahlaki emirleri şartlı ve şartsız emir şeklinde ikiye ayıran ve ahlakta şartsız emrin önemli olduğunu vurgulayan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kant
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocuklara karşı görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Evlenirken nikahında bulunmak
Soru Açıklaması
13.
Yardımlaşmanın ibadet niteliği kazanmış en güzel örneği ve uygulaması olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Zekât
Soru Açıklaması
14.
İbadetlerin amacı olarak görülen ve "üst düzeyde Allah bilinci ve duyarlılığı" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Takvâ
Soru Açıklaması
15.
"Hizmetinizde kullandığınız kimseler sizin kardeşlerinizdir. Onlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin." hadisi, erdem-ekonomi ilişkisinin hangi düzeyine denk düşmektedir?
Doğru Cevap: "D" Maksimum
Soru Açıklaması
16.
Çevreyi kirletmemek ve hiçbir şeyi israf etmemek aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Nimet
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi İslam çevre ahlakında sorumluluk kuramının temel ilkelerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Emanet
Soru Açıklaması
18.
Ahlaki değerlerin birey vicdanında içselleştirilmesi ve toplumsal düzeyde
yaygınlaşması konusunda en etkin kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Din
Soru Açıklaması
19.
Yararlılık kuramının Batı çevre ahlakındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Koruma etiği
Soru Açıklaması
20.
Hz. Muhammed'in (s.a.s) aktif olarak çalıştığı iş kolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ticaret
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.