İslam Ahlak Esasları
Final 2013
1.
Aşağıdakilerden hangisi akıl sahiplerini hüsn-i ihtiyarları ile bizzat hayırlara sevk eden ilahi vazdır?
Doğru Cevap: "B" Din
Soru Açıklaması
2.
“İslam ahlakında bir fiile değer katan, ona ahlaki bir statü, bir konum veren, Hz. Peygamber’in o fiili gerçekleştirmesi, o tavsiyeyi yapması veya o fiilin yapılmasını uygun görmemesi ve yasaklamasıdır.”

Yukarıdaki ifadeden Hz. Peygamber’in İslam ahlakındaki yeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Esas olan insanın kendi aklına uygun olanı yapmasıdır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi mutezilenin ahlak anlayışına uygun ifadelerden biridir?
Doğru Cevap: "E" İnsan aklının ahlaki değerler hakkındaki bilgisi zorunlu bilgiler grubuna girer.
Soru Açıklaması
4.
İslam ahlak literatüründe insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İrade Hürriyeti
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında temel erdemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tevazuu
Soru Açıklaması
6.
Hikmet erdeminin aşırılığında hangi rezilet ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "A" Kurnazlık
Soru Açıklaması
7.
Akıl arzuların ve öfkelerin önünde tutulabiliyorsa, ahlaki anlamda denge yakalanmış demektir. Bunu başarmak, insan nefsinin hangi gücünü doğru kullanmakla ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Düşünme
Soru Açıklaması
8.
Evlilikte tarafların servet, asalet, kültür düzeyi, yaşantıları, din ve ahlak anlayışları itibarıyla birbirine denk olmalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Denklik
Soru Açıklaması
9.
Eş seçiminde Hz. Peygamber'in öne çıkarıp tavsiye ettiği en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ahlâk Güzelliği
Soru Açıklaması
10.
Bireyleri, yaşlıları ile geçmişe, çocukları ve gençleri ile de geleceğe hazırlayan, bilgi ve tecrübelerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı sosyal kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Aile
Soru Açıklaması
11.
Başkasını korumayı, onun hakkını gözetmeyi, ona yardım etmeyi ve onu iyileştirmeyi ilke edinen bir ahlak anlayışının kurduğu medeniyet, aşağıdakilerden en fazla hangisi ile nitelenmeye layıktır?
Doğru Cevap: "D" “Hayır” medeniyeti
Soru Açıklaması
12.
Saldırganlık ve korkaklık, insan nefsinin hangi gücünün ifrat ve tefritidir?
Doğru Cevap: "C" Öfke
Soru Açıklaması
13.
İnsanın, toplumda başkalarına karşı uyması gereken ilkeler toplamına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal ahlâk
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi, ahlaki değerlerin birey vicdanında içselleştirilmesi ve toplumsal düzeyde yaygınlaşması konusunda en etkin kurumdur?
Doğru Cevap: "E" Din
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed'in aktif olarak çalıştığı iş kollarındandır?
Doğru Cevap: "E" Ticaret
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerin hangisi, dinlerin insanlara sunduğu ahlak esaslarının içeriklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Kötü duygu ve dürtülerden arınma yolunu göstermeleri
Soru Açıklaması
17.
Kur'an'da çevre ahlakı konularıyla ilgili yaklaşık kaç ayet vardır?
Doğru Cevap: "B" 500
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi İslam çevre ahlakının dört kuramından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Haklılık
Soru Açıklaması
19.
Batı çevre etiğinin en yaygın iki kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Derin ekoloji ve yüzeysel ekoloji
Soru Açıklaması
20.
Kur'an'a göre yeryüzü kimin için yaratılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Canlılar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.