İslam Ahlak Esasları
Final 2014
1.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi ahlaken çelişik bir ifadedir?
Doğru Cevap: "D" Orhan dindar fakat yalancı bir adamdır.
Soru Açıklaması
2.
Kur'an-ı Kerim'in ahlaki konulardaki üslubuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ahlaki değil, sadece dini ifadeleri kullanır.
Soru Açıklaması
3.
Müslüman filozofların ahlak anlayışında kendi başına (bizatihi) iyi olan tek şey nedir?
Doğru Cevap: "C" Saadet
Soru Açıklaması
4.
İyi ve kötü aşağıdakilerden hangisinin temel kavramlarıdır?
Doğru Cevap: "C" Ahlak
Soru Açıklaması
5.
Nefsin hangi gücü adalet erdemini ortaya çıkarır?
Doğru Cevap: "D" İdrak
Soru Açıklaması
6.
Korkaklık insani nefsin hangi gücü altındadır?
Doğru Cevap: "A" Gazap
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocuklara karşı görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Evlendirdiğinde ona ev almak
Soru Açıklaması
8.
Çocuklarına, doğumlarından önce, doğumlarında ve doğumlarından sonra iyilik yaptığını söyleyen ve bunları; "çocuklarına iyi bir anne seçmek, onlara güzel isim koymak ve onları iyi yetiştirmek" şeklinde açıklayan ahlakçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kınalızâde Ali Efendi
Soru Açıklaması
9.
Aileyi ahlaki temele dayanan bir beraberlik olarak niteleyip, aralarında kandaşlık bağları bulunan ve karşılıklı hak ve ödevlerle birbirine bağlanan bireylerden meydana gelen topluluk şeklinde tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Durkheim
Soru Açıklaması
10.
Hz. Peygamber'e "kendisine en iyi davranmam ve en çok hizmet etmem gereken kim?" şeklinde sorulduğunda, O, anneden sonra kimi zikrediyor?
Doğru Cevap: "B" Babayı
Soru Açıklaması
11.
"Yardımlaşmanın ibadet niteliği kazanmış en güzel örneği ve uygulaması" tanımına en uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zekât
Soru Açıklaması
12.
Hz. Peygamber; "hastalanırsa ziyaret edersin. Ödünç bir şey isterse verirsin. Darda kalırsa yardım edersin. Başına bir felaket gelirse teselli edersin..." derken kimin haklarını dile getirmiştir?
Doğru Cevap: "E" Komşu
Soru Açıklaması
13.
Hz. Peygamber'in, içerisinde "emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayeti bulunduğundan dolayı kendisini yaşlandırdığını söylediği sure  aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hûd
Soru Açıklaması
14.
"Dostluk konusunun küçük olduğunu zanneden kimsenin kendisi küçüktür. Bence dostluğun değeri ve önemi, Karun'un altınlarından, kralların hazinelerinden, insanların elde etmek için yarıştıkları mücevherlerden daha büyüktür" diyerek dostluğun önemini ısrarla vurgulayan ve İbn Miskeveyh'in "dost edinmenin şartları"nı açıklarken kendisine dayandığı filozof, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sokrates
Soru Açıklaması
15.
Peygamberlerin meslekleri veya mesleki örneklikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Hz. Yusuf, ekonomist
Soru Açıklaması
16.
İslam ahlakında ve klasik felsefi ahlakta erdemsizlik sayılan, aşırılıkları ifade etmekte kullanılan terimler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İfrat-tefrit
Soru Açıklaması
17.
İbn Miskeveyh, Tusi ve Kınalızade gibi ünlü ahlakçıların işçilerle ilgili adaletle birlikte en fazla vurguladıkları erdem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sevgi
Soru Açıklaması
18.
Çevreyi kirletmemek ve hiçbir şeyi israf etmemek aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Nimet
Soru Açıklaması
19.
Batı çevre etiğinin en yaygın iki kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Derin ekoloji ve yüzeysel ekoloji
Soru Açıklaması
20.
Milli park veya yeşil kuşak uygulaması ilk defa hangi şehirlerde uygulanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Mekke, Medine
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.