İslam Ahlak Esasları
Final 2015
1.
Aşağıdakilerden hangisi “İslam ahlakının etkin olması” ifadesini tanımlar?
Doğru Cevap: "C" Müslümanların İslam’a uygun şekilde yaşamasıdır.
Soru Açıklaması
2.
Diktatörlükler genellikle aşağıdaki toplumların hangisinde toplumsal düzenin güç esasına dayalı olarak inşa ve muhafaza edilmesi gayretinde esasını bulur?
Doğru Cevap: "E" Ahlaki düzenin yok olduğu
Soru Açıklaması
3.
Kuralcı ahlak teorilerinin ortak özelliği ahlaki davranışları; önermeler, emirler, yasaklar ya da iyi, kötü fiillerin tasviri şeklinde ifade etmeleridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kuralcı ahlak teorisiyle ilgili ifadelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Akıl iyi ve kötüyü belirler.
Soru Açıklaması
4.
İyi ve kötü aşağıdakilerden hangisinin temel kavramlarıdır?
Doğru Cevap: "D" Ahlak
Soru Açıklaması
5.
İslam ahlakına göre, adalet kavramını, varlık bilgi ve değer bakımından bir arada bulunduran ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tevhid
Soru Açıklaması
6.
Hz. Peygamber, iyilik yapılması gereken kimseleri belirtirken anne-babadan sonra aşağıdakilerden hangisini zikrediyor?
Doğru Cevap: "A" Kız ve erkek kardeşler
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkilerinin mayası olarak nitelendirilmeye en layıktır?
Doğru Cevap: "B" Karşılıklı sevgi ve saygı
Soru Açıklaması
8.
Ahlaki duyguların oluşmasının ilk kaynağı olarak nitelendirilebilecek, sosyal görev ve sorumlulukların hissedilip yaşanıldığı ilk yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Aile
Soru Açıklaması
9.
Ahlaki emirleri şartlı ve şartsız emir şeklinde ikiye ayıran ve ahlakta şartsız emrin önemli olduğunu vurgulayan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kant
Soru Açıklaması
10.
Toplumda adeta bir kontrol mekanizması oluşmasını sağlayan ahlak ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İyiliği tavsiye etmek, kötülükten sakındırmak
Soru Açıklaması
11.
Saldırganlık ve korkaklık, insan nefsinin hangi gücünün ifrat ve tefritidir?
Doğru Cevap: "A" Öfke
Soru Açıklaması
12.
Ahlakta ödev kavramını öne çıkarıp, onu bir vazifeler ilmi olarak tanımlayan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kant
Soru Açıklaması
13.
"Hizmetinizde kullandığınız kimseler sizin kardeşlerinizdir. Onlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin" hadisi, erdem-ekonomi ilişkisinin hangi düzeyine denk düşmektedir?
Doğru Cevap: "A" Maksimum
Soru Açıklaması
14.
İslam ahlakında ve klasik felsefi ahlakta erdemsizlik sayılan, aşırılıkları ifade etmekte kullanılan terimler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İfrat-tefrit
Soru Açıklaması
15.
İbn Miskeveyh, Tusi ve Kınalızade gibi ünlü ahlakçıların işçilerle ilgili adaletle birlikte en fazla vurguladıkları erdem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sevgi
Soru Açıklaması
16.
Farabi'nin nihai anlamda hedeflediği erdemli kitle aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dünya
Soru Açıklaması
17.
Batı çevre etiğinin en yaygın iki kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Derin ekoloji ve yüzeysel ekoloji
Soru Açıklaması
18.
"Hayvanlara yapılan iyiliğin sevabı var mıdır?" sorusuna Peygamberimiz aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiştir?
Doğru Cevap: "B" Her canlıya iyiliğin sevabı vardır.
Soru Açıklaması
19.
Milli park veya yeşil kuşak uygulaması ilk defa hangi şehirlerde uygulanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Mekke, Medine
Soru Açıklaması
20.
Kur'an'da çevre ahlakı konularıyla ilgili yaklaşık kaç ayet vardır?
Doğru Cevap: "B" 500
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.