İslam Ahlak Esasları
Final 2016
1.
İslam ahlakında hikmet erdeminin zıddı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Cehalet
Soru Açıklaması
2.
İslam ahlakında amel ile aşağıdakilerden hangisi arasında derin bir ilişki vardır?
Doğru Cevap: "D" Niyet
Soru Açıklaması
3.
İyi ve kötü aşağıdakilerden hangisinin temel kavramlarıdır?
Doğru Cevap: "C" Ahlak
Soru Açıklaması
4.
Hz. Peygamber, kendi hayatında gerçekleştirdiği fiiller ve dile getirdiği ahlaki ilke ve kurallarla, etrafındaki insanlara, aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Yeni bir varoluş imkânını
Soru Açıklaması
5.
Ahlakta söz konusu olan "meleke" kavramının yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?
Doğru Cevap: "B" Yeti
Soru Açıklaması
6.
Hz. Peygamber'in, bir hadisinde "Allah'a şirk koşmak"tan sonra günahların en büyüğü olarak nitelediği davranış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Anaya-babaya isyan etmek
Soru Açıklaması
7.
Hz. Peygamber; "hastalanırsa ziyaret edersin. Ödünç bir şey isterse verirsin. Darda kalırsa yardım edersin. Başına bir felaket gelirse teselli edersin..." derken kimin haklarını dile getirmiştir?
Doğru Cevap: "A" Komşu
Soru Açıklaması
8.
Ahlakta ödev kavramını öne çıkarıp, onu bir vazifeler ilmi olarak tanımlayan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kant
Soru Açıklaması
9.
"Yardımlaşmanın ibadet niteliği kazanmış en güzel örneği ve uygulaması" tanımına en uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zekât
Soru Açıklaması
10.
Evliliğin de, ibadetlerin de amacı olarak görülen "üst düzeyde Allah bilinci ve duyarlılığı" için kullanılabilecek en doğru kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Takvâ
Soru Açıklaması
11.
Hz. Peygamber'in, içerisinde "emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayeti bulunduğundan dolayı kendisini yaşlandırdığını söylediği sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hûd
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocuklara karşı görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Evlendirdiğinde ona ev almak
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed'in aktif olarak çalıştığı iş kollarındandır?
Doğru Cevap: "B" Ticaret
Soru Açıklaması
14.
"Hayvanlara yapılan iyiliğin sevabı var mıdır?" sorusuna Peygamberimiz aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiştir?
Doğru Cevap: "E" Her canlıya iyiliğin sevabı vardır.
Soru Açıklaması
15.
İslam çevre ahlakının sorumluluk kuramının iki ilkesinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Emanet
Soru Açıklaması
16.
Kur'an'da çevre ahlakı konularıyla ilgili yaklaşık kaç ayet vardır?
Doğru Cevap: "B" 500
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerin hangisi, dinlerin insanlara sunduğu ahlak esaslarının içeriklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Kötü duygu ve dürtülerden arınma yolunu göstermeleri
Soru Açıklaması
18.
İbn Miskeveyh, Tusi ve Kınalızade gibi ünlü ahlakçıların işçilerle ilgili adalet yanında en fazla vurguladıkları erdem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sevgi
Soru Açıklaması
19.
"Hizmetinizde kullandığınız kimseler sizin kardeşlerinizdir. Onlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin" hadisi, erdem-ekonomi ilişkisinin hangi düzeyine denk düşmektedir?
Doğru Cevap: "C" Maksimum
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi İslam çevre ahlakının dört kuramından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Haklılık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.