İslam Ahlak Esasları
Final 2017
1.
Ahlaki terim ve kavramlar ile ahlaki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını, bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ahlâk felsefesi
Soru Açıklaması
2.
"Ahlaki davranışlar peygamberlerden diğer nesillere tevatüren nakledilmiştir. Bunun için bütün insanlıkta ortak bir ahlak anlayışını bulmak mümkündür." ifadesinde "tevatüren" kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ahlaki davranışın bilfiil uygulamak suretiyle gelecek nesillere aktarılması
Soru Açıklaması
3.
Kuran ve hadislerdeki ahlaki prensipleri izah edip temellendirmeye çalışan ahlak teorileri genel olarak hangi başlık altında toplanır?
Doğru Cevap: "E" Nassi ahlak
Soru Açıklaması
4.
İslam ahlak literatüründe insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İrade Hürriyeti
Soru Açıklaması
5.
İbadet, aşağıdaki erdemlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Adalet
Soru Açıklaması
6.
"Her bir faziletin sonsuz sayıda zıddının olması gerekir." düşüncesini savunan İslam ahlakçısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kınalızade
Soru Açıklaması
7.
Müminlerin kardeş olduğu ilan edilerek, kardeşliğe zarar verecek davranışlardan kaçınmanın emredildiği sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hucurât
Soru Açıklaması
8.
İnsanın doğası gereği toplumsal bir varlık olduğunu ve kavram olarak bazılarının düşündüğü gibi nisyan (unutma) kökünden değil, üns (başkalarıyla beraber yaşama) kökünden türediğini ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kınalızâde Ali Efendi
Soru Açıklaması
9.
Bireyleri, yaşlıları ile geçmişe, çocukları ve gençleri ile de geleceğe hazırlayan, bilgi ve tecrübelerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı sosyal kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Aile
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocukları üzerindeki haklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Onlar için hacca gitmek
Soru Açıklaması
11.
İnsanın, toplumda başkalarına karşı uyması gereken ilkeler toplamına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Toplumsal ahlâk
Soru Açıklaması
12.
"İnsanları bedeni özürlerinden dolayı kınama hakkına sahip değiliz. Ama ahlaki özürlerinden dolayı onları kınarız. Çünkü ahlakını düzeltmek, bir irade ve akıl varlığı olarak insanın elindedir." sözü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Aristoteles
Soru Açıklaması
13.
Ahlaki değerlerin birey vicdanında içselleştirilmesi ve toplumsal düzeyde yaygınlaşması konusunda en etkin kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Din
Soru Açıklaması
14.
Farabi'nin nihai anlamda hedeflediği erdemli kitle aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dünya
Soru Açıklaması
15.
İslam çevre ahlakı ilkelerinin en üst düzeyini oluşturan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kutsiyet ilkesi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi İslam çevre ahlakının kuramlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Haklılık
Soru Açıklaması
17.
Ahlak literatüründe "kendin için istediğini başkası için de istemek, istemediğini başkası için de istememek" ilkesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Altın kural
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi, Gazali'ye göre müşteriye zulüm sayılacağı için ticari hayatta yapılmaması gereken dört esastan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Malın reklamını yapmak
Soru Açıklaması
19.
Milli park veya yeşil kuşak uygulamasının ilk kez uygulandığı şehirler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Mekke ve Medine
Soru Açıklaması
20.
Batı çevre etiğinin en yaygın iki kuramı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Derin ekoloji ve yüzeysel ekoloji
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.