İslam Ahlak Esasları
Final 2018
1.
Ahlaki terim ve kavramlar ile ahlaki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını, bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ahlâk felsefesi
Soru Açıklaması
2.
Hz. Peygamber (s.a.s) kendi hayatında gerçekleştirdiği fiiller ve dile getirdiği ahlaki ilke ve kurallar ile etrafındaki insanlara aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Yeni bir varoluş imkânını
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki sorulardan hangisi ahlak teorileri geliştiren düşünürler tarafından dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "E" İnsanın iyiyi gerçekleştirmesi için Tanrı ne yapmalıdır?
Soru Açıklaması
4.
İslam ahlakına göre; reziletlere bulaşmış kişiliğe modern psikolojide ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yoksun
Soru Açıklaması
5.
"İnsan Allah'ın isim ve sıfatlarının tecelligâhıdır." cümlesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İnsanın ve Allah'ın sıfatları her cihetten aynıdır.
Soru Açıklaması
6.
Ahlaken erdemli olmayan bir yargıcın adil olamayacağını söyleyen İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
7.
İnsanın kişiliğini, şerefini, dinini, vatanını ve namusunu koruma duygusu nefsin güçlerinden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Öfke gücü
Soru Açıklaması
8.
Aileyi "ahlaki temele dayanan bir beraberlik olarak niteleyip, aralarında kandaşlık bağları bulunan ve karşılıklı hak ve ödevlerle birbirine bağlanan bireylerden meydana gelen topluluk" şeklinde tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Durkheim
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi bireylerin aile ahlakı ile ilgili sorumluluklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Çocukların devlete karşı görevleri
Soru Açıklaması
10.
Bir “ilişkiler örgüsü” olarak nitelenen, başkalarıyla olan ilişkilerimizin nasıl olması gerektiğini öğreten ve buna ilişkin kurallar koyan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ahlak
Soru Açıklaması
11.
Müminlerin kardeş olduğu ilan edilerek, kardeşliğe zarar verecek davranışlardan kaçınmanın emredildiği sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hucurât
Soru Açıklaması
12.
“Doğru olman gerektiği için doğru ol.” şeklindeki ahlakî emir, felsefî açıdan aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Şartsız emir
Soru Açıklaması
13.
İnsan, alın teriyle helalinden geçimini sağlayabildiği bir işi olduğu sürece, kendisinden daha varlıklı olanları kıskanmamalı, mevcut halinin gerektirdiği ahlaki faziletleri yerine getirmelidir.

Bu bağlamda İbrahim Suresi 7. ayette, sahip olunan nimetin Allah tarafından artırılmasına yol açacağı belirtilen erdem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şükretmek
Soru Açıklaması
14.
Erdem-ekonomi ilişkisinde minimum düzeyde en öncelikli erdemler aşağıdakilerin handisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Hak ve adalet
Soru Açıklaması
15.
“Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman, onu eliyle düzeltmeye gücü yeterse eliyle, buna gücü yetmezse, diliyle düzeltsin…” hadisinde toplumsal ahlak ilkelerinden hangisine vurgu yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" İyiliği tavsiye kötülükten sakındırma
Soru Açıklaması
16.
Yararlılık kuramının Batı çevre ahlakındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Koruma etiği
Soru Açıklaması
17.
İslam tarihinde “ilk milli park veya yeşil kuşak” uygulamasının yapıldığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mekke
Soru Açıklaması
18.
İslam çevre etiğinin en üst düzey kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bilgelik
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi İslam çevre ahlakında sorumluluk kuramının temel ilkelerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Emanet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.