İslam Ahlak Esasları
Final 2019
1.
Ahlak ilmi açısından insanı diğer varlıklardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Aklı ve hakikatleri idrak gücü
Soru Açıklaması
2.
Alışkanlıkların belirli ilkelere bağlı olarak ve sistematik bir şekilde kazanılması sonucunda düşünülmeden gerçekleşen davranışlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Hulk
Soru Açıklaması
3.
İslam tarihinin ilk asırlarında ahlak konuları aşağıdakilerden hangisinin içinde ele alınmıştır?
Doğru Cevap: "B" Hadis külliyatı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında temel erdemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tevekkül
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ahlaktaki iyi ve kötü kavramları için kullanılan terimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sorumlu ve sorumsuz
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında reziletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İtidâl
Soru Açıklaması
7.
Temyiz gücünün fazla olması durumunda ortaya çıkan ahlaki hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Şaşkınlık
Soru Açıklaması
8.
Öfke gücünün eksikliği durumunda aşağıdaki hastalıklardan hangisi görülür?
Doğru Cevap: "B" Korkaklık
Soru Açıklaması
9.
Eşler aşağıdakilerden hangisi ile dinen, ahlaken ve hukuken birbirine karşı sorumluluk üstlenmiş, haklarını garanti altına almış olurlar?
Doğru Cevap: "E" Nikah
Soru Açıklaması
10.
Hz. Peygamber (s.a.s) bir hadisinde kimin hakkını babanın çocukları üzerindeki hakkına benzetmiştir?
Doğru Cevap: "C" Büyük kardeşin küçük kardeş üzerindeki hakkını
Soru Açıklaması
11.
Klasik ahlak kitaplarında bahsedilen insan nefsinin üç gücü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Düşünme, arzu ve öfke
Soru Açıklaması
12.
İslam medeniyetinde toplumsal dayanışmanın sembolü olan, hayrın ve yardımlaşmanın somut olarak çıktığı yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Vakıf
Soru Açıklaması
13.
"Cesaret" insan nefsinin güçlerinden hangisinin orta hali (erdemi)dir?
Doğru Cevap: "B" Öfke gücü
Soru Açıklaması
14.
İnsandan arzu ve isteklerini makul ve mutedil bir şekilde gerçekleştirmesini isteyen bilim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ahlak
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Gazali’nin, iyi bir tüccarın dikkat etmesi gereken hususlar diyerek saydığı 7 maddeden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kazancındaki gayrimeşru unsurları sadakalarla temizlemek
Soru Açıklaması
16.
Eğer toplum halinde yaşayan insanlar, birbirlerini seven kişilerse, birbirlerine karşı adaletli davranırlar. Dost dostunu sever ve kendisi için istediğini dostu için de ister. Güven ve yardımlaşma birbirini seven insanlar arasında gerçekleşir.

İşçi ahlakı ile ilgili İbn Miskeveyh’e ait yukarıda verilen paragrafta en önemli görülen erdem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sevgi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi işverenin karşılaması gereken işçi haklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Çocuklarına öğrenim bursu vermek
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunları denince akla gelen belli başlı sorunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Gürültü kirliliği
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi İslam çevre ahlakının dört kuramından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Haklılık
Soru Açıklaması
20.
Tevrat’ta veya Kur’an’da doğal çevre ve hayvanların insanlara hizmet ettiğini vurgulayan teshir ayetlerini, insanın doğayı sömürmesi ve çevre sorunlarına yol açmasının sebepleri olarak göstermeye çalışan eleştirel görüşlerin haksızlığını göstermek için aşağıdaki Kur’an ayetlerinden hangisinden yararlanılabilir?
Doğru Cevap: "D" Rahman, 10
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.