İslam Ahlak Esasları
Final 2020
1.
İrade hürriyeti hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" İrade hürriyeti, insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânıdır.
Soru Açıklaması
2.
İslam ahlakına göre bir fiile ahlaki statü kazandıran aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Peygamber’in o fiili gerçekleştirmiş olması
Soru Açıklaması
3.
Ahlaki terim ve kavramlar ile ahlaki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını, bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ahlâk felsefesi
Soru Açıklaması
4.
Mutezile alimlerine göre ahlak ilmi açısından en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Adalet
Soru Açıklaması
5.
Temel erdemlerden olan iffet erdeminin aşırılığı durumunda ortaya çıkan rezilet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Günahkârlık
Soru Açıklaması
6.
Bireysel ahlak bakımından çirkin ahlak/ rezilet özelliğini sergileyen yönetici ve bireylerden müteşekkil toplumlara ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" erdemsiz toplum
Soru Açıklaması
7.
İslam ahlakında hikmet erdeminin zıttı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Cehalet
Soru Açıklaması
8.
İbadet, aşağıdaki erdemlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Adalet
Soru Açıklaması
9.
İbadetlerin amacı olarak görülen ve "üst düzeyde Allah bilinci ve duyarlılığı" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Takvâ
Soru Açıklaması
10.
İnsanın kişiliğini, şerefini, dinini, vatanını ve namusunu koruma duygusu nefsin güçlerinden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Öfke gücü
Soru Açıklaması
11.
Müminlerin kardeş olduğu ilan edilerek, kardeşliğe zarar verecek davranışlardan kaçınmanın emredildiği sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hucurât
Soru Açıklaması
12.
Bireyleri, yaşlıları ile geçmişe, çocukları ve gençleri ile de geleceğe hazırlayan, bilgi ve tecrübelerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı sosyal kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Aile
Soru Açıklaması
13.
Ahlakta ödev kavramını öne çıkarıp onu bir vazifeler ilmi olarak tanımlayan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kant
Soru Açıklaması
14.
Hz. Peygamber'in, içerisinde "emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayeti bulunduğundan dolayı kendisini yaşlandırdığını söylediği sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hûd
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi işverenin karşılaması gereken işçi haklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Çocuklarına öğrenim bursu vermek
Soru Açıklaması
16.
Ahlak literatüründe "kendin için istediğini başkası için de istemek, istemediğini başkası için de istememek" ilkesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Altın kural
Soru Açıklaması
17.
Ahlaki değerlerin birey vicdanında içselleştirilmesi ve toplumsal düzeyde yaygınlaşması konusunda en etkin kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Din
Soru Açıklaması
18.
Milli park veya yeşil kuşak uygulamasının ilk kez uygulandığı şehirler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Mekke ve Medine
Soru Açıklaması
19.
İslam çevre etiğinin en üst düzey kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bilgelik
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi İslam çevre ahlakında sorumluluk kuramının temel ilkelerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Emanet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.