İslam Ahlak Esasları
Deneme Final Sınavı 5
1.
hipotetik allegorik kategorik

yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kant'ın ahlaki emirlerindendir?

Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması

Allegorik Kant'ın ahlaki emirlerinden değildir.

2.
Aşağıdakilerin hangisi, dinlerin insanlara sunduğu ahlak esaslarının içeriklerinden biridir? 
Doğru Cevap: "A" Kötü duygu ve dürtülerden arınma yolunu göstermeleri 
Soru Açıklaması
Kötü duygu ve dürtülerden arınma yolunu göstermeleri
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.