İslam Ahlak Esasları
Vize 2018
1.
Aşağıdakilerden hangisi dinin klasik tanımında bulunan ifadelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İnsani bir tecrübedir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin konularından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Norm
Soru Açıklaması
3.
Peygamberlerin insanlığa öğrettikleri hayat düzenine genel olarak ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Din
Soru Açıklaması
4.
İslam ahlakına göre bir fiile ahlaki statü kazandıran aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber’in o fiili gerçekleştirmiş olması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında kaynak değerine sahip değildir?
Doğru Cevap: "D" İlmî veriler
Soru Açıklaması
6.
İslam ahlakında kaynak olarak “tevatür” ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "A" Bilme ile var olmanın özdeş olduğu bir bulunuş şekli
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi mutasavvıfların ahlak görüşleriyle çelişir?
Doğru Cevap: "E" Gerçek hürriyet insanın aklını ve iradesini her şeyden bağımsız olarak kullanabilmesidir.
Soru Açıklaması
8.
Farabi’nin ahlak ve toplumsal-siyasi hayat ile ilgili eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" el-Medinetü’l-Fazıla
Soru Açıklaması
9.
Maturidi mezhebinin ahlak ve insan fiilleri hakkındaki görüşü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Ahlaki fiillerin yaratıcısı da eyleme dönüştürücüsü de insandır.
Soru Açıklaması
10.
Mutezile alimlerine göre ahlak ilmi açısından en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Adalet
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi insanın ahlaki şuuru açısından muhtaç bir varlık olduğunun farkında olmasıyla bağdaşmaz?
Doğru Cevap: "A" Eşref-i mahlukat olan insan müstağni bir varlık olarak kendine yeterlidir.
Soru Açıklaması
12.
İyi ve kötü terimlerinin ahlâki anlamları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" İyi ve kötü kavramları, insan fiillerinin değişmez niteliklerini ifade etmez.
Soru Açıklaması
13.
İrade hürriyeti hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" İrade hürriyeti, insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânıdır.
Soru Açıklaması
14.
İslam ahlak literatüründe insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İrade hürriyeti
Soru Açıklaması
15.
"Ölçülü olmak" hangi erdemin kapsamına girer?
Doğru Cevap: "D" Cesaret
Soru Açıklaması
16.
İbadet, aşağıdaki erdemlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Adalet
Soru Açıklaması
17.
Tevazu, aşağıdaki temel erdemlerden hangisinin kapsamına girer?
Doğru Cevap: "B" Cesaret
Soru Açıklaması
18.
''Cesaret, yapılması gerekeni yapmak ve ortadan kalkması gerekeni de önlemek için ölümü bile göze alabilmektir." diyen İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kindi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında reziletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mutsuzluk
Soru Açıklaması
20.
Nefisten ve nefsin alışkanlıklarından kaynaklanan hastalıklar aşağıdakilerden hangisiyle tedavi edilir?
Doğru Cevap: "B" Ahlâk İlmi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.