İslam Ahlak Esasları
2019 Yaz Okulu
1.
Aşağıdakilerden hangisi hayrı, iyiyi ve varlığa yakın olanı tercihe yatkınlık anlamına gelir?
Doğru Cevap: "D" İhtiyar
Soru Açıklaması
2.
Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını iddia eden, insanların bütün kararlarının nihai olarak eşdeğer olduğunu savunan tavra ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ahlaki görecelik
Soru Açıklaması
3.
Peygamberlerin insanlığa öğrettikleri hayat düzenine genel olarak ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Din
Soru Açıklaması
4.
İslam ahlakında kaynak olarak “tevatür” ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "A" Bilme ile var olmanın özdeş olduğu bir bulunuş şekli
Soru Açıklaması
5.
Mutezile alimlerine göre ahlak ilmi açısından en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Adalet
Soru Açıklaması
6.
İslam ahlak literatüründe insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İrade hürriyeti
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi dört ana erdemden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Güzellik
Soru Açıklaması
8.
İyi ve kötü aşağıdakilerden hangisinin temel kavramlarıdır?
Doğru Cevap: "D" Ahlak
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında adalet erdeminin zıttıdır?
Doğru Cevap: "C" Zulüm
Soru Açıklaması
10.
Bireysel ahlak bakımından çirkin ahlak/ rezilet özelliğini sergileyen yönetici ve bireylerden müteşekkil toplumlara ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" erdemsiz toplum
Soru Açıklaması
11.
İslam ahlakında amel ile aşağıdakilerden hangisi arasında derin bir ilişki vardır?
Doğru Cevap: "E" Niyet
Soru Açıklaması
12.
Hikmet erdeminin aşırılığı durumunda ortaya çıkan rezilet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kurnazlık
Soru Açıklaması
13.
Bireyleri, yaşlıları ile geçmişe, çocukları ve gençleri ile de geleceğe hazırlayan, bilgi ve tecrübelerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı sosyal kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Aile
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocuklara karşı görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Evlenirken nikahında bulunmak
Soru Açıklaması
15.
Yardımlaşmanın ibadet niteliği kazanmış en güzel örneği ve uygulaması olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Zekât
Soru Açıklaması
16.
İnsan ilişkilerinde her konuda din, ahlak ve hukuk kurallarını gözetmek, hile ve haksızlıktan uzak durmak, yalan söylememek anlamına gelen ahlaki toplumsal ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Doğruluk
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi işverenin işçisine karşı davranışlarında uyması gereken ahlaki özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Şükür
Soru Açıklaması
18.
Milli park veya yeşil kuşak uygulamasının ilk kez uygulandığı şehirler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Mekke ve Medine
Soru Açıklaması
19.
İslam çevre ahlakı ilkelerinin en üst düzeyini oluşturan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kutsiyet ilkesi
Soru Açıklaması
20.
Erdem-ekonomi ilişkisinde minimum düzeyde en öncelikli erdemler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Hak ve adalet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.