Türk Dili 2
Vize 2013
1.
Sevgi, yalnız insana vergi olmasa da insanın en yüce duygusudur. Anamızı, babamızı, kardeşlerimizi, çoluğumuzu çocuğumuzu görünce içimizin titremesi, onları anarken yüreğimizin ya kaygılı bir sevinç ya da sıcak bir üzüntüyle çarpması, dünyamızı genişletiverir. Kendimiz için yaşamaktan, tasalarımızdan kurtuluveririz. Kısaca doğum ile ölüm arasındaki yolu acılarla da zevklerle de zenginleştiren hep sevgidir. Sevgi, aynı zamanda kendimizden başka kimselerle ilişiğimiz olduğu duygusudur. Yoksa var olduğumuzu bile anlamaz, düşsüz bir uykudan uyanmaksızın bu dünyadan geçer giderdik.

Yukarıdaki parçanın yardımcı düşüncesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "B" Sevgi, var olduğumuzu anlamamızı engelleyen bir duygudur.
Soru Açıklaması
2.
I. Konunun ana düşüncesinin belirlenmesi
II. Konunun sınırlarının belirlenmesi
III. Konuyla ilgili yardımcı düşüncelerin belirlenmesi
IV. Konunun seçilmesi


Kompozisyon yazarken izlenmesi gereken yukarıdaki aşamalar, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" IV, II, I, III
Soru Açıklaması
3.
Bütün dünya yarımadaları içinde Anadolu’nun apayrı bir durumu vardır: Amerika’dan Hindistan’a, Arabistan’dan Ümit Burnu’na, Kırım’dan Yunanistan’a, İtalya’dan İskandinavya’ya kadar -ister küçük, ister büyük, ister okyanuslarda, ister kapalı denizlerde olsun- bütün yarımadalara bakınız; hepsi salkım salkım kuzeyden güneye doğru uzanır. Yalnız Anadolu yarımadasıdır ki tek başına batıya bakar.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Karşılaştırma
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi “tanıklama”nın tanımıdır?
Doğru Cevap: "E" Bilginin tanınmış bir kaynağa dayandırılarak yazıya giriş yapılmasıdır.
Soru Açıklaması
5.
“Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.” atasözünü konu alan bir kompozisyonun ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gözü doymayan hırslı insanlar, küçük bir çıkar için bütün varlığını tehlikeye atar.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Ben iyisi mi çıkayım. Şimdi geldi mi? her tarafı dağıtır, benim de canımı sıkar
Soru Açıklaması
7.
Küresel ısınma aldı başını gidiyor( ) fakat bu konuda ülkeler hâlâ yeterince hassasiyet göstermiyorlar.

Yukarıdaki cümlede boş ayraçla gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" (;)
Soru Açıklaması
8.
Bilimsel yazılarda verilen bilgiden şüphe edildiğinde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "C" (?)
Soru Açıklaması
9.
Tanzimat döneminde noktalama işaretlerinin ilk kullanıldığı eser, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Şair Evlenmesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işaretinin kullanımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Maçı idare eden hâkemlerin üçü birden seyircilerin taşkınlıkları yüzünden sahayı terk etti.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemelerin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Hiç unutmuyorum, ilkokula gidiyordum. Kabakulak olunca koca çocuk olmama rağmen, annemle koyun, koyuna yatmıştık.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Üniversiteyi bitiren bir dünya genç işsiz var. Pek çok genç, üniversite sonrası girmesi gereken sınavlara hazırlanmak için hâlâ ailelerine yük oluyor.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüğün yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Dün gece yazıyı bu hale getirinceye kadar canım çıktı. Emin olun, sabahtan beri uykusuzluktan uyur gezer gibi dolaşıyorum.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "D" Yıllarca hasretle beklediği sevdiğini böyle ansızın karşısında görü veren kadıncağız, ne yapacağını bilemeden, sesi soluğu çıkmadan bakıp duruyordu.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi makalenin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ele alınan konunun anlatımında edebî sanatlara yer verilmesi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki yazarlardan hangisi makale türünün gelişmesinde öncü olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Şinasi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında gezi yazısının ilk örneği olarak bilinmektedir?
Doğru Cevap: "C" Hıtay Sefaretnamesi
Soru Açıklaması
18.
I. Her türlü konuda yazılabilmesi
II. Anlatımda öznelliğin egemen olması
III. Kanıta ve belgelere yer verme zorunluluğu olmaması


Yukarıda özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Deneme
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında eleştirinin bir tür olmasında etkili olmuş yazarlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Nurullah Ataç
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.