İslam İbadet Esasları
Deneme Ara Sınavı 10
1.
Aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin namaz ibadeti ile yükümlü olması için o kimsede aranan şartlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Müslüman Olmak  
Soru Açıklaması

Erginlik çağına ulaşmamış çocuklar Allah katında namazla yükümlü değildir. Evli olup olmanın ise namaz yükümlülüğü ile bir ilgisi yoktur. Dini^ yükümlülüklerin söz konusu olabilmesi için, kişinin akli^ melekelerinin yerinde olması (temyiz gücüne sahip bulunması) şarttır. Şu halde müslüman olan her erkek ve kadına namaz farzdır. Fıkıh bilginlerinin çoğunluğu, Müslüman olmayanların namazla yükümlü olmadığı kanaatindedir. Doğru cevap A'dır.

2.
Çaylak,  doğan  gibi  yırtıcı kuşların artığı olan sular İslam Fıkhı açısından aşağıdaki su gruplarından  hangisine dâhildir?
Doğru Cevap: "B" Temiz ve temizleyici olmakla birlikte kullanılması mekruh olan sular
Soru Açıklaması

Temiz ve temizleyici olmakla birlikte kullanılması mekruh olan sular: Tavuk ve ördeğin, kedi gibi eti yenmeyen ve evde bulunması câiz olan evcil  hayvanların  (köpek  böyle  değildir),  çaylak,  doğan  gibi  yırtıcı kuşların artığı olan sular bu gruba dâhildir. Evcil hayvanlara tanınan bu istisna, sakınılmasının imkânsızlığından ötürü, Hz. Peygamber tarafından getirilmiştir. Doğru cevap B'dir.

3.

Oruçla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Ramazan dışında oruç tutmak da sevaptır.
Soru Açıklaması

Oruç tutmak, Allah’ın ve Peygamberin açık emridir. Ayrıca bir Müslüman adak yoluyla kendi kendini oruç yükümlüsü yapabilir. Ramazan dışındaki günlerde oruç tutmak da sevaptır. Fakat hayatın tamamını oruçlu geçirmek övülecek bir davranış sayılmaz. Belli koşullardaki kişiler, hasta, yaşlı gibi, oruçtan muaf tutulabilirler. Unutularak herhangi bir şey yiyip içmek de orucu bozmaz.

4.

Aşağıdakilerden hangisi ibadetleri yerine getirebilecek kişinin sahip olması gereken şartlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Herhangi bir engeli bulunmamak
Soru Açıklaması

Yükümlü olabilmek için akıl ve beden bakımından belli bir olgunluğa erişmek gerekir. Buna âkil ve bâliğ olma şartı denilir. Mükellef olabilmek için akıllı ve ergin olmak gerekir. Dinin emir ve yasaklarına muhatap olacak ehliyete sahip olmak için bir takım şartlar vardır. Yaşıyor olmak bunların başında gelir. Diğer bir şart, akıl ve temyiz sahibi olmaktır. Temyiz, iyiyi kötüden, yararlıyı zararlıdan ayırt etme özelliğidir. Bunlar yanında teklif edilen dinî yükümlülüğü yerine getirecek güç ve imkâna sahip olmak da gereklidir.

5.

Bir kimsenin namaz ibadeti ile yükümlü olması için aşağıdaki seçeneklerde yer alan özelliklerden hangisinin olması şarttır?

Doğru Cevap: "C" Akıl
Soru Açıklaması

Dinî yükümlülüklerin söz konusu olabilmesi için, kişinin aklî melekelerinin yerinde olması (temyiz gücüne sahip bulunması) şarttır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi Öğle vaktinin çıkmış, İkindi vaktinin girmiş olduğunun işareti olan zamanı ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "E" Asr-ı sâni
Soru Açıklaması

Sabah namazının vakti, ikinci fecrin meydana gelmesinden, yani tan yerinin ağarmasıyla başlar, güneşin doğmasıyla son bulur. İki fecir vardır. “Fecr-i kâzib” (aldatan fecir, yalancı tan) adı verilen birinci fecir, doğu ufkunda beliren ve ufuktan yukarıya doğru dikey olarak yarı daire şeklinde yükselen bir beyazlık/aydınlıktır. Hanefî mezhebine göre, sabah namazını, halkın cemaate rahatlıkla katılabilmesi için, ortalık biraz aydınlandıktan sonra (isfâr) kılınması müstehaptır. Öğle namazının vakti, güneşin gökyüzünde çıktığı en yüksek noktadan (istivâ) batıya doğru meyletmesiyle (zevâl) başlar. . Cisimlerin, güneş tam tepe noktasında iken yere düşen gölgesi (fey-i zevâl) bunun dışındadır. Bununla öğle vaktiçıkmış, ikindi vakti girmiş olur. Buna “asr-ı evvel” (birinci ikindi) denir. Ebû Hanîfe’ye göre ise öğle vakti, fey-i zevâl dışında, cisimlerin gölgesi iki katına uzayıncaya kadar devam eder. Bununla öğle vakti çıkmış, ikindi vakti girmiş olur. Buna da “asr-ı sânî” (ikinci ikindi) denir. Buna göre doğru cevap E seçeneğinde bulunmaktadır. 

7.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Kifai ibadet, mükelleflerin her biri tarafından bizzat yerine getirilmesi gereken ibadetlerdendir
Soru Açıklaması

Kifai ibadet, mükelleflerin her biri tarafından bizzat yerine getirilmesi gereken ibadetlerdendir. (Ayni ibadetin tanımıdır). Doğru cevap C'dir.

8.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir mutlak yemin vardır? 
Doğru Cevap: "C" Vallahi bu arabayı sana vereceğim. 
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdaki durumların hangisinde oruç bozulur?

Doğru Cevap: "E" İçine duman çekmek
Soru Açıklaması

Herhangi bir dumanı içine çekmek veya kaçınması mümkün olduğu halde kaçınmayarak solumak orucu bozar. Kaza gerektiren bir durumdur.

10.
Tavaftan sonra kılınan iki rekât namazın Hanefî mezhebine göre hükmü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Vâcip 
Soru Açıklaması
11.

Yatsı namazının ardından bir süre uyuduktan sonra kalkılıp kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Teheccüd Namazı
Soru Açıklaması

Yatsı namazının ardından daha uyumadan veya biraz uyuduktan sonra

kılınacak nâfile namazına “gece namazı” denir ki, bunun sevabı çoktur. Bir

süre uyuduktan sonra kalkılıp kılınırsa “teheccüd namazı” adını alır.

12.
Temkin süresi de eklendiğinde güneşin doğuşundan itibaren yaklaşık kaç dakika kadar namaz kılınmamalıdır?
Doğru Cevap: "B" 40-50
Soru Açıklaması

Bazı vakitler vardır ki, bu vakitlerde namaz kılmak yasaklanmıştır. Bu vakitlere “mekruh vakitler” veya “kerâhet vakti” denir. Bunlardan birisi güneşin bir veya iki mızrak boyu yani beş derece yükselmesidir. Güneşin doğuşundan itibaren yaklaşık otuz dakika sürer. Temkin süresi de buna eklenirse, güneşin doğuşundan itibaren yaklaşık 40-50 dakika kadar bir süre namaz kılınmamalıdır. Bu süreden sonra kerâhet vakti çıkmış olur. Artık istenilen nâfile veya kazâ namazları kılınabilir. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir.

13.
Tuvaletten sonra idrar yolunda kalabilecek damla ve sızıntıların tamamen kesilmesi için bir süre bekleme ve bundan sonra uzvun dışına çıkan idrar yaşlığını temizleme işlemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İstibrâ
Soru Açıklaması

İstibrâ : Tuvaletten sonra idrar yolunda kalabilecek damla ve sızıntıların tamamen kesilmesi için bir süre bekleme ve bundan sonra uzvun dışına çıkan idrar yaşlığını temizleme işlemidir. Namazın sıhhati için istibrânın önemi büyüktür. Çünkü -özür hali dışında-, vücuttan idrar sızıntısı olduğu sürece abdest geçerli olmaz. Bunun için son damlaların kesildiğinden emin olmadan abdeste  başlanmamalıdır. Doğru cevap A'dır.

14.

Hristiyanlarda gusül (büyük abdest) ve abdest yoktur. Dinsel anlamda su ile yıkanmaya sadece bu dine yeni girenlerin kutsal suya batırılması olarak bakılır. Hristiyanlıktaki bu ritüel hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Vaftiz
Soru Açıklaması

Hristiyanlıktaki dinsel yıkanmaya 'Vaftiz' ya da 'vaftiz etme' denir. Doğru cevap 'D'

15.

Aşağıdakilerden hangisi mükellefin bir yükümlülüğü, belirlenen vakit içinde gerekli şartlara riayet ederek eksiksiz yerine getirmesine denilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Edâ
Soru Açıklaması

Edâ: Mükellefin bir yükümlülüğü, belirlenen vakit içinde gerekli şartlara riayetederek eksiksiz yerine getirmesine “edâ” denilir. Mesela beş vakit namazınher birini belirlenen vakit içerisinde, ramazan orucunu ramazan günlerinde vehaccı hac için belirlenen aylarda ve zamanda gerekli şartları yerine getirerekyapmak birer edâ örneğidir.

16.

Abdesti bozan durumlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Su içmek  
Soru Açıklaması

Abdestliyken su içmek abdesti bozmaz.

17.

Aşağıdaki namazların hangisinde ezan ve kamet okunmaz?

Doğru Cevap: "B" Bayram namazı
Soru Açıklaması

Bayram namazları, ikişer rek‘attır. Cemaatle kılınır ve kıraat açıktan yapılır. Ezan ve kâmet okunmaz.

18.
Aşağıdakilerden hangisi Oruçlunun  oruç için belirlenen süre içinde oruca aykırı davranışlardan uzak durması durumudur?
Doğru Cevap: "E" Orucun rüknü
Soru Açıklaması

Orucun rüknü, oruçlunun oruç için belirlenen süre içinde oruca aykırı davranışlardan uzak durmasıdır. Bunun için onun özetle cinsel ilişkiden uzak durması ve vücudunun içi hükmünde sayılan kısmına özellikle ağız, makat gibi doğal kanallardan herhangi bir şey girmemesi gerekir. Buna aykırı davranışlar orucu bozar.

19.

Bir ibadeti bozan veya sakatlayan fiil veya eksikliğe ne denilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Müfsit
Soru Açıklaması

Müfsit bir ibadeti bozan veya sakatlayan fiil veya eksikliğe denir. Namaz kılarken konuşmak, oruçlu iken bilerek bir şey yiyip içmek ve abdestli iken uzanarak ya da dayanarak uyumak bu ibadetleri bozan davranışlardır. Sahih kendisi için belirlenmiş olan temel unsur (rükün) ve şartları tam olarak taşıyan ibadet ve işlemlerdir. Ba^tıl kendisi için belirlenmiş olan temel unsur ve şartları hiç taşımayan ibadet ve işlemlere denilir. Azi^met, mükellefin normal durumlarda yerine getireceği asli^ hükümleri ifade eder. Mükellefin bir yükümlülüğü, belirlenen vakit içinde gerekli şartlara riayet ederek eksiksiz yerine getirmesine ise eda^ denilir.

20.
Bir ibadeti eksik yapıp vakit varken tekrar yapmaya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C"  İâde 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.