İslam İbadet Esasları
Deneme Ara Sınavı 3
1.

İmsâk vaktinin girdiği andan itibaren güneş batana kadar geçen süreyi Allah tarafından beğenilen bir davranış olacağı düşüncesiyle yemeden, içmeden ve cinsî ilişkiden uzak olarak geçirilerek yapılan ibadet türüne ne denildiği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Oruç
Soru Açıklaması

Terim manasıyla oruç, imsâk vaktinin girdiği andan itibaren güneş batana kadar geçen süreyi Allah tarafından beğenilen bir davranış olacağı düşüncesiyle yemeden, içmeden ve cinsî ilişkiden uzak olarak geçirmeye denir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi orucun farz olmasının şartlarındandır?

Doğru Cevap: "B" Müslüman olmak
Soru Açıklaması

Orucun farz olmasının üç şartı vardır: Akıllı olmak, baliğ(ergen) olmak ve Müslüman olmak

3.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin temizlik konusundaki söz ve davranışları arasında yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Koku sürmekten kaçınılmasını tavsiye etmesi
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, her konuda olduğu gibi, temizlik konusunda da söz ve davranışlarıyla Müslümanlara rehberlik etmiştir. Onun temizlikle ilgili açıklama ve uygulamalarında ruh, beden, elbise, ev, çevre temizliğine dair yeterli derecede örnek bulunmaktadır. Camiye giderken ve toplum içine çıkarken en temiz elbiselerini giymesi, güzel koku sürünmesi ve bunu tavsiye etmesi, çiğ soğan ve sarımsak yemekten sakınması ve cemaatekatılacaklardan bunları yememelerini istemesi, insanların gelip geçtiği yola ve gölgeliklere abdest bozmayı yasaklaması, hiç olmazsa haftada bir kez boy abdesti almayı ve beden temizliği yapmayı ısrarla tavsiye etmesi O’nun temizlik konusundaki güzel örnek ve rehberliğini göstermektedir.

4.

Nifas doğumdan sonra kadından gelen kana verilen addır. Nifas halindeki kadına loğusa denir. İslam alimleri loğusalık süresi için ne karara varmışlardır?

Doğru Cevap: "E" Kesin bir süresi yoktur. İhtilaflıdır.
Soru Açıklaması

Kişiden kişiye göre farklılık gösterip bazen bir saat kadar sürebilen bu durum için islam alimleri belirli bir azami süre için anlaşmamışlardır. Hatta bu mezhepten mezhebe farklılık da gösterebilir. 

5.
Abdest kaç kısma ayrılır?
Doğru Cevap: "B" Üç
Soru Açıklaması

Abdest, farz, vacip, ve mendup olmak üzere üç kısma ayrılır. Doğru cevap B'dir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlara farz olmayan ancak Peygamberimize farz olan namazdır? 

Doğru Cevap: "A" Teheccüd namazı
Soru Açıklaması

Tehüeccüd namazı, Peygamber Efendimiz hakkında farz idi. Yatsı namazının ardından daha uyumadan veya biraz uyuduktan sonra kılınacak nâfile namazına “gece namazı” denir ki, bunun sevabı çoktur. Bir süre uyuduktan sonra kalkılıp kılınırsa “teheccüd namazı” adını alır. Teheccüd namazı iki rek’attan sekiz rek’ata kadardır. 

7.
Aşağdaki şıkların hangisinde guslün farzları tam olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Ağzı yıkamak, buruna su çekmek, bütün vücudu yıkamak
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki namazlardan hangisinde rekat yoktur?
Doğru Cevap: "B" Cenaze namazı
Soru Açıklaması

Defin edilmeden önce ölü için kılınan cenaze namazı farz-ı kifâyedir. Bu namaz bir kısım Müslüman tarafından kılınınca, diğer Müslümanlardan sorumluluk kalkar. Rükû ve secdesi olmayan bir namaz olduğu için bu namazın rek‘atı yoktur. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir.

9.
“Tenzîhen mekruh” teriminin yakın anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Helala yakın mekruh
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi keffaret gerektirecek durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Abdest alırken boğazına veya burna su çekerken genzine hata ile suyun kaçması
Soru Açıklaması

Abdest alırken boğazına veya burna su çekerken genzine hata ile suyun kaçması orucu bozup, kazayı gerektiren bir durumdur.

11.
Kadınların hayızlı iken yapamadıkları namaz ve oruç ibadetleri ile ilgili fıkıhçılar nasıl hüküm vermişlerdir?
Doğru Cevap: "D" Namaz vakitleri kaza edilmez, oruç günleri kaza edilir.
Soru Açıklaması

Kadınlar hayızlı iken özürlü olarak kabul edilmiş, adet dönemleri bitene kadar namaz ve oruç ibadetleri yasaklanmıştır. Bu ibadetlerden namazın sonradan kazası gerekmez iken oruç günleri adedince başka zaman (oruç tutulması yasak günler haricinde) kaza edilebilir. Doğru yanıt 'D'

12.
Kalbin her türlü kötü duygulardan (manevi kirlerden) arındırılması manasına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tezkiye
Soru Açıklaması

Kalbin her türlü kötü duygulardan arındırılması (tezkiye) olarak tanımlayabileceğimiz manevi temizlik de şart koşulmuştur.

13.
Cenaze namazında aşağıdakilerden hangisi rükündür?
Doğru Cevap: "E" Kıyâm
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi farz-ı kifayedir?

Doğru Cevap: "A" Cenaze namazı
Soru Açıklaması

Cenaze namazı farz-ı kifayedir ve doğru cevap Aşıkkındadır

15.

I.  Suyu bol kullanmak

II.  Gusle besmele ve niyet ile başlamak

III. Gusül esnasında konuşmak

IV. Namaz abdesti gibi abdest almak

V. Bedenin herhangi bir yerinde kir ve pislik varsa onu gidermek

Yukarıdakilerden hangileri guslün belli başlı sünnet ve âdâpları arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "C" II, IV ve V
Soru Açıklaması

Guslün belli başlı sünnet ve âdâpları şunlardır: Gusle besmele ve niyet ilebaşlamak, öncelikle elleri ve avret yerini yıkamak, bedenin herhangi biryerinde kir ve pislik varsa onu gidermek, sonra namaz abdesti gibi abdestalmak, abdestten sonra önce üç defa başa, sonra sağ, sonra sol omuza üçerdefa su dökmek, sonra diğer uzuvları yıkamak, her defasında bedeni iyiceovuşturmak, her azayı üçer defa yıkamak, suyu ölçülü kullanmak, yıkanırkenavret yerlerini örtmek, gusül esnasında konuşmamak.

16.

Bir birey olarak insanın yaptığı işler bazı durumlar gözetildiğinde ibadet niteliğine dönüşmektedir. Aşağıdakilerden hangisini soran kişinin yaptığı işlerin ibadet niteliğinde olmadığı söylenebilir?

Doğru Cevap: "C" Beni zor durumda bırakır mı?
Soru Açıklaması

Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yaptığı her fiil, niyet, düşünüş ve söz ibadet olarak nitelendirilir. Bu amaçla fert ve toplum yararına gerçekleştirilen her olumlu davranış dinî ve manevî bir anlam kazanır ve ibadet sayılır. Allah’ın emirlerine iteat edip yasaklarından kaçmak da ibadettir. C seçeneğinde verilen beni zor durumda bırakır mı? bir işi ibadet niteliğinden çıkarır.

17.
Aşağıdaki şartlardan hangisi cumanın sıhhat şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Küçük köy
Soru Açıklaması
18.

Hz. Peygamberin, oruç tutulmasını tavsiye ettiği veya ramazan dışında genellikle oruçlu geçirdiği günlerde oruç tutmak '_____________'tir. Verilen boşluğa uygun ifade aşağıdaki seçeneklerin hangisindedir?

Doğru Cevap: "D" Sünnet
Soru Açıklaması

Hz. Peygamberin, oruç tutulmasını tavsiye ettiği veya ramazan dışında genellikle oruçlu geçirdiği günlerde oruç tutmak sünnettir.

19.

Hz. Peygamberin bildirdiğine göre cennete girecek insanlar dünyadaki önemli amellerine göre değişik kapılardan davet edilecektir. Aşağıdakilerden hangisi oruçluların girişine ayrılmış olan kapıdır?

Doğru Cevap: "B" Rayyân
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in bildirdiğine göre cennete girecek insanlar dünyadaki   önemli amellerine göre değişik kapılardan hatta bazıları bu kapıların her birinden ayrı ayrı davet edilecektir. O kapılardan biri de oruçluların girişine ayrılmış olan “Rayyân” kapısıdır. Bu kapı, onlar girdikten sonra kapatılacak, başkaları oradan giremeyecektir

20.

Hangi mezhepe göre sabah namazını, halkın cemaate rahatlıkla katılabilmesi için, ortalık biraz aydınlandıktan sonra (isfâr) kılınması müstehaptır?

Doğru Cevap: "B" Hanefi
Soru Açıklaması

Henefilik mezhepine göre sabah namazını, halkın cemaate rahatlıkla katılabilmesi için, ortalık biraz aydınlandıktan sonra (isfâr) kılınması müstehaptır Doğru cevap B'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.