İslam İbadet Esasları
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Aşağıdaki şıklardan hangisinde yolculara ait mesh müddeti doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Üç gün, üç gece (72 saat)
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi İslam alimlerinin çoğunluğunca mekruh oruç kabul edilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Yalnız cuma veya cumartesi günü tutulan oruç
Soru Açıklaması

İslam alimlerinin çoğunluğunun görüşüne göre Ramazan bayramının ilk günü ve kurban bayramının dört günü oruç tutmak haramdır. Recep ayının birinci günü tutulan oruç ve hafta içinde pazartesi ve perşembe günleri tutulan oruç ise sünnettir. Yalnız cuma veya cumartesi günü yahut muharrem ayının onunda, nevruz gününde (Ca^feri^ mezhebi ha^riç) oruç tutmak tenzi^hen mekruhtur, yani tutulması hoş karşılanmamıştır. Bu günlere ön veya arkasından bir gün ilave edilirse mekruhluk ortadan kalkar.

3.
Aşağıdaki namazlardan hangisinde ezan okunmaz?
Doğru Cevap: "A" Bayram namazı
Soru Açıklaması
4.
Fıkıh literatüründe maddi-hakiki pislik ve kirlilik kavramını ifade etmek için hangi kavram kullanılır?
Doğru Cevap: "E" Necaset
Soru Açıklaması

Tahâret nezâfetten daha kapsamlıdır. Çünkü tahâret, hem maddi ve hakiki pisliklerden (necâset) hem de hükmi kirlilik halinden (hades) temizlenmeyi kapsamaktadır.

5.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde oruç tutmamaya veya orucu bozmaya izin veren hallerden birine rastlanılmamaktadır?

Doğru Cevap: "B" Yorgunluk
Soru Açıklaması

Yorgunluk orucu tutmamaya veya  bozmaya izin veren hallerden biri değildir.

6.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Namaza başlarken niyet etmek şart değildir.  
Soru Açıklaması

Namazlarda niyet şarttır. Niyet, kalbin bir şeye karar vermesi, bir işin ve fiilinne için yapıldığının şuuruna vararak onu bilmesi demektir. Namaz hususundaniyet, sırf Allah rızası için namaz kılmayı istemeyi ve hangi namazıkıldığının bilincine varmayı ifade eder. Doğru cevap E'dir.

7.
I. Vaktinde tutulmayan Ramazan orucunun kazası farz değildir. II. Eksik ya da hatalı davranıştan ötürü tutulan keffâret oruçları farzdır. III. Ramazan orucu, gerekli şartları taşıyan her Müslümana farzdır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri farz oruçlarla ilgili doğru kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması

Ramazan ayında oruç tutmak, daha sonra açıklanacak şartları taşıyan her Müslümana farzdır. Kendisine oruç farz olan bir Müslüman bu ay içinde herhangi bir günü oruçsuz geçirmişse onu daha sonra tutar. Ayrıca keffa^ret oruçları da farzdır. Bazı hatalı veya eksik davranışlardan dolayı Müslümanlardan bir miktar oruç tutmaları istenir. Bu oruçlara keffa^ret orucu denir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi bazı dinlerin orucundaki yasaklanan şeylerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" İyi davranışlarda bulunma
Soru Açıklaması

Oruçta uzak durulması gereken davranışlar beslenme ve cinsel hayatla ilgilidir. Bazı dinlerde bunların tamamı yasaklanırken bazılarında beslenme konusunda tür sınırlaması yapılır veya hafif yiyeceklere izin verilir. Bazı dinlerin orucunda, bunlara ek olarak yıkanma, temizlik yapma, koku (parfüm) ve yağ kullanma, bazı giysileri giyme de yasak kapsamındadır. Bu pasif davranışlar yanında oruçluya birtakım metinleri okuma, dua, mezarlık ziyareti gibi yükümlülükler getiren dinler de vardır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi cemaatle kılınabilen sünnet namazlardan birisidir?

Doğru Cevap: "C" Teravih namazı
Soru Açıklaması

Beş vakit farz namaz ile cuma namazının farzının önünde ve sonunda kılınan namazlar sünnet namazlar olarak isimlendirilir. Farz namazlara tâbi sünnet namazlar terâvih namazı dışında tek başına yani cemaatsiz kılınır.

10.

Namaz kılan kişiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C"  Musalli
Soru Açıklaması

Namaz kılan kişiye “musallî” denir.

11.
Aşağıdaki namazların hangisi için iki kez ezan okunur?
Doğru Cevap: "D" Cuma
Soru Açıklaması

Sadece cuma namazı için iki ezan okunur. Dolayısıyla, doğru cevap D seçeneğidir.

12.
I.  Allah'ın hoşnutluğunu gözetmekII. Fert ve toplum yararını gözetmekIII. Allah'ın emirlerine iteat etmekIV. Allah'ın yasaklarından kaçmakBir kulun yaptığı işlerin ibadet hükmünde olabilmesi için yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerini yerine getirmesi gerekmektedir?
Doğru Cevap: "A" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yaptığı her fiil, niyet, düşünüşve söz ibadet olarak nitelendirilir. Bu amaçla fert ve toplum yararına gerçekleştirilen her olumlu davranış dinî ve manevî bir anlam kazanır ve ibadet sayılır. Allah’ın emirlerine iteat edip yasaklarından kaçmak da ibadettir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi bütün nimetlerine karşı Allah'a minnettarlık bildirmek anlamına gelmektedir?

Doğru Cevap: "C" Şükür
Soru Açıklaması

Allah’ın emirlerine iteat edip yasaklarından kaçmak da ibadettir. Buanlamda ibadetin zikir, fikir ve şükür olmak üzere üç boyutu vardır. İbadetinzikir boyutu, Allah inancını zihinde canlı tutmak, O’nu anmak ve varlığınıbenliğinde duyabilmektir. Fikir boyutu, Allah’ın sıfatları ve evrende yarattığıeşsiz eserleri hakkında düşünmektir. Şükür ise, bütün bu nimetlerine karşıminnettarlığını bildirmektir.

14.

Aşağıda verilen seçenekelerin hangisinde ezan okuyan kişide olması gereken bir özellik paylaşılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Baliğ
Soru Açıklaması

Ezan okuyan kişiye müezzin denir. Müezzinin, Müslüman, akıllı, erkek ve bâliğ olması şarttır.

15.

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzları arasında değildir?

Doğru Cevap: "B" Ağız içini yıkamak
Soru Açıklaması

İlgili ayette de zikredildiği üzere abdestin farzları dörttür:1. Yüzü yıkamak.2. Kolları dirseklerle birlikte yıkamak.3. Başı meshetmek.4. Ayakları topuklarla birlikte yıkamak.

16.

Fıkıhta, namaz kılan kişinin, Kur’ân’ın ayetlerinden bir miktarını kendisinin işitebileceği şekilde okuması olayına ne denildiği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Kıraat
Soru Açıklaması

Kıraat, sözlükte okumak demektir. Fıkıhta ise, namaz kılan kişinin, Kur’ ân’ ın ayetlerinden bir miktarını kendisinin işitebileceği şekilde okumasını ifade eder.

17.

Aşağıdakilerden hangisi farz namazlarından değildir?

Doğru Cevap: "B" Bayram namazı
Soru Açıklaması

Günlük beş vakit (sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı) namaz, haftalık cuma namazı ve gerektiğinde cenaze namazı farz namazlardır. 

18.
“Tatavvu’’ kavramıyla eş anlamlı kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "E"  Regâib 
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisi oruç ibadetinin kişideki yansımasının nasıl olması gerektiğiyle ilgili olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" Davranışlarının iyi yönde değişim göstermesi
Soru Açıklaması

Yalnız bunun için orucun sırf yeme-içmeyi terk etmekten ibaret kalmaması, oruçlunun davranışlarına da yansıması gerekir.

20.
Aşağıdakilerden hangisi  hayızlı ve nifaslı kadınların tabi oldukları dinî hükümlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Her sahur sonrası abdest alıp oruca öyle niyet etmesi,
Soru Açıklaması

Hayızlı ve Nifaslıya Ait Dinî Hükümler  Şunlardır:

Boy  abdestinin  (gusül)  gerekmesi ,cinsel  ilişkinin  yasak  olması,Kadının  âdet  görmekle  ergen  sayılması,Namazdan muaf tutulma ve orucun ertelenmesi. Bu durumdaki kadınlar oruc tutamaz. Oruçların temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında görüş birliği vardır. Doğru cevap E'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.