İslam İbadet Esasları
Büt 2015
1.
İbadetlerin sırf Allah rızası için ve dünyevi bir menfaat düşünmeden yapılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Taabbüd
Soru Açıklaması
2.
Bir kimse kronik hasta olduğu için oruç tutamıyorsa hastalık-oruç ilişkisi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Mâni
Soru Açıklaması
3.
Dînî literatürdeki “temizlik” kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Hadesten, maddi ve manevi kirlerden temizlenmeyi ifade eder.
Soru Açıklaması
4.
Fıkıh literatüründe “manevi kirlilik” durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hades
Soru Açıklaması
5.
Kur’ân’da yer alan “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazlarını devamlı kılanlardan eyle” şeklindeki dua hangi peygambere aittir?
Doğru Cevap: "D" Hz.İbrahim
Soru Açıklaması
6.
Namazda okuyucu hatalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Zelletü’l-kâri
Soru Açıklaması
7.
Erkek cenazenin kefenine aşağıdakilerden hangisi dâhil değildir?
Doğru Cevap: "A" Göğüs örtüsü
Soru Açıklaması
8.
Öğle ile ikindi namazını birleştirerek öğle vaktinde kılmaya ne denir?
Doğru Cevap: "C" Cem-i takdîm
Soru Açıklaması
9.
Fitre (fıtır sadakası) verme yükümlülüğünün başladığı vakit aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ramazan bayramının birinci günü imsâk vakti
Soru Açıklaması
10.
Sabaha doğru güneşin doğacağı ufukta beliren ve sonra kaybolan dikey beyazlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fecr-i kâzib
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi zekâtla ilgili kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Vakıf
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi “mal zekâtı” terimine karşılık gelir?
Doğru Cevap: "E" Farz zekât
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi haccın sünnetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Veda Tavafı
Soru Açıklaması
14.
Şâfiî mezhebine göre hac çeşitlerinin en faziletliden daha az faziletliye doğru
sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İfrad, temettu‘, kırân
Soru Açıklaması
15.
Kurbanlık hayvanın satın alımında aşağıdaki yollardan hangisi caiz değildir?
Doğru Cevap: "A" Birim fiyatını kesimden sonra belirlemek şartıyla canlı kilo olarak satın almak
Soru Açıklaması
16.
Kurban ibadetiyle sorumlu olmak için aranan zenginlik şartıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Sahip olunan malın nâmî/artıcı olması şart değildir.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir mutlak yemin vardır?
Doğru Cevap: "A" Vallahi bu arabayı sana vereceğim.
Soru Açıklaması
18.
Keffâretlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İbadet değil ceza olma özelliğine sahiptirler.
Soru Açıklaması
19.
Özünden haramı inkâr edenler, hafife alıp alay edenler veya helal sayanlar aşağıdaki sonuçlardan hangisiyle karşılaşırlar?
Doğru Cevap: "B" Dinin sınırları dışına çıkar.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi helal kavramının eş anlamlısıdır?
Doğru Cevap: "B" Mubah
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.