İslam İbadet Esasları
Büt 2016
1.
Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz?
Doğru Cevap: "D" Unutarak bir şey yemek veya içmek
Soru Açıklaması
2.
“İnfâk fi Sebîlillah” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" “Allah yolunda mal harcamak”
Soru Açıklaması
3.
“Savm-ı Dâvûd” denilen oruç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Günaşırı tutulan oruç
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi “dahıyye” terimini tanımlar?
Doğru Cevap: "A" Kurban bayramında kesilen hayvandır.
Soru Açıklaması
5.
Kurbanın derisiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kurbanın derisi, sahibi tarafından hiçbir biçimde kullanılamaz.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi ortak kurban kesiminde aranan şartlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Hiçbir ortağın hissesi yedide birin altına düşmemelidir.
Soru Açıklaması
7.
Hedy kurbanıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Temettu hedyi kesen kişi kurbanın etinden yiyebilir.
Soru Açıklaması
8.
Mîkat yerinde hac için ihrama giren ve haccını yaptıktan sonra memleketine dönen kimsenin yaptığı hac aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İfrad haccı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi haccın sünnetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Veda tavafı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi helal kavramının eş anlamlısıdır?
Doğru Cevap: "C" Mubah
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi adam öldürme keffâretinde söz konusudur?
Doğru Cevap: "C" İki kamerî ay peşpeşe oruç tutmak
Soru Açıklaması
12.
Yeminle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" “İnşallah” ilavesiyle yapılan yeminler Hanefîlere göre sorumluluk doğurur.
Soru Açıklaması
13.
Zorlama ve tehdit altında yapılan yeminleri geçerli ve bağlayıcı sayan mezhep
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hanefî
Soru Açıklaması
14.
Alkollü içki içmek veya uyuşturucu kullanmak hangi tür haramlar kapsamındadır?
Doğru Cevap: "B" Haram li-aynihî
Soru Açıklaması
15.
İşlenen bazı günahlar için hem ibadet hem de bir ceza olarak yerine getirilmesi gereken davranışlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Keffâret
Soru Açıklaması
16.
Özünden haramı inkâr edenler, hafife alıp alay edenler veya helal sayanlar aşağıdaki sonuçlardan hangisiyle karşılaşırlar?
Doğru Cevap: "D" Dinin sınırları dışına çıkar.
Soru Açıklaması
17.
Gayr-i müekked sünnetin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Peygamber’in çok defa edâ edip, bazen terk ettiği sünnet
Soru Açıklaması
18.
Fıkıh literatüründe “manevi kirlilik” durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hades
Soru Açıklaması
19.
Kur’ân’da yer alan “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazlarını devamlı kılanlardan eyle” şeklindeki dua hangi peygambere aittir?
Doğru Cevap: "A" Hz.İbrahim
Soru Açıklaması
20.
“Güneşin gökyüzünde çıktığı en yüksek noktadan batıya doğru meyletmesi” aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zevâl
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.