İslam İbadet Esasları
Büt 2017
1.
Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdesini gerektiren durumlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Farzın te'hîri
Soru Açıklaması
2.
Zekât malını mülkiyetten çıkarıp tamamen kendi kullanımlarına göre hareket etmek üzere zekât ödeneceklere vermeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Temlik
Soru Açıklaması
3.
Her bir mükellefin sorumlu ve yükümlü olduğu ibadetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Aynî
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi orucu bozup kazasını gerektiren durumlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Hata ile bir şey yemek veya içmek
Soru Açıklaması
5.
Tavaftan sonra kılınan iki rekât namazın Hanefî mezhebine göre hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Vâcip
Soru Açıklaması
6.
İstisnaî hallerde başvurulan, abdest ve gusül yerine geçen sembolik, manevi ve hükmi temizliğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Teyemmüm
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre udhiyye kurbanı kesme şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sağlıklı olmak
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi vacip bir kurban türüdür?
Doğru Cevap: "C" Adak kurbanı
Soru Açıklaması
9.
Hac için ihrama giren ama herhangi bir sebeple haccını yapamayacak olan kişinin kesmesi gereken kurbana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İhsar hedyi
Soru Açıklaması
10.
Umre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Bayram günleri de dâhil senenin her gününde umre yapmak menduptur.
Soru Açıklaması
11.
Mîkat yerinde hac için ihrama giren ve haccını yaptıktan sonra memleketine dönen kimsenin yaptığı hac aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İfrad haccı
Soru Açıklaması
12.
Adak teriminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kişinin yükümlü olmadığı halde farz veya vacip türünden bir ibadeti yapma sözü vermesidir.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi haccın sahih (geçerli) olmasının şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sağlıklı olmak
Soru Açıklaması
14.
Iskat ruhsatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Ruhsatı kullanmak vaciptir.
Soru Açıklaması
15.
Alkollü içki içmek veya uyuşturucu kullanmak hangi tür haramlar kapsamındadır?
Doğru Cevap: "D" Haram li-aynihî
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi haccın kurallarını ve ihram yasaklarını ihlal keffâreti olarak yapılanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tavaf etmek
Soru Açıklaması
17.
Dolaylı haramla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hanefilere göre bu fiil batıl kabul edilir.
Soru Açıklaması
18.
Terfih ruhsatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Azimet hükmü ortadan kalkar.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi sadece sünnet ile sabit olan keffâretlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Oruç bozmak
Soru Açıklaması
20.
İşlenen bazı günahlar için hem ibadet hem de bir ceza olarak yerine getirilmesi gereken davranışlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Keffâret
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.