İslam İbadet Esasları
Büt 2018
1.
Mükellefin normal durumlarda yerine getireceği aslî hükümleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Azîmet
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kulakları temizlemek
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Sübhanekeyi okumak
Soru Açıklaması
4.
Zekât yükümlüsü olmak için, nisap miktarı mala sahip olduktan sonra malın üzerinden bir kamerî yılın geçmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Havelân-ı havl
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi “temel ihtiyaç maddeleri” anlamındadır?
Doğru Cevap: "D" Havâic-i asliyye
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi orucu bozup kazâyı gerektiren durumlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Hata ile birşey yemek veya içmek
Soru Açıklaması
7.
Şâfiî mezhebine göre bayram namazlarının hükmü nedir?
Doğru Cevap: "B" Müekked sünnet
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi haccın vaciplerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Müzdelife vakfesi
Soru Açıklaması
9.
Hac için ihrama giren ama herhangi bir sebeple haccını yapamayacak olan kişinin kesmesi gereken kurbana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İhsar hedyi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi haccın sünnetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Veda tavafı yapmak
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi umrenin rüknüdür?
Doğru Cevap: "E" Tavaf
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre udhiyye kurbanı kesme şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sağlıklı olmak
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi adağın şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Adanan şeyin malî bir ibadet olması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ortak kurban kesiminde aranan şartlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Hiçbir ortağın hissesi yedide birin altına düşmemelidir.
Soru Açıklaması
15.
“Yemin-i Ğamûs” ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bile bile ve kasten yapılan yalan yemindir.
Soru Açıklaması
16.
İşlenen bazı günahlar için hem ibadet hem de bir ceza olarak yerine getirilmesi gereken davranışlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Keffâret
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi haccın kurallarını ve ihram yasaklarını ihlal keffâreti olarak yapılanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tavaf etmek
Soru Açıklaması
18.
Özünden haramın hükmü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Zaruret durumunda meşruluk kazanamaz.
Soru Açıklaması
19.
Iskat ruhsatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Ruhsatı kullanmak vaciptir.
Soru Açıklaması
20.
Alkollü içki içmek veya uyuşturucu kullanmak hangi tür haramlar kapsamındadır?
Doğru Cevap: "C" Haram li-aynihî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.