İslam İbadet Esasları
Büt 2019
1.
İbadetlerin sadece Allah rızası için ve dünyevi bir menfaat düşünmeden yapılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Taabbüd
Soru Açıklaması
2.
Özellik ve tabii durumunu koruyan, içine özelliğini değiştirecek başka maddelerin karışmadığı sulara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Mutlak su
Soru Açıklaması
3.
Kur’ân’da yer alan “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazlarını devamlı kılanlardan eyle” şeklindeki dua hangi peygambere aittir?
Doğru Cevap: "A" Hz.İbrahim
Soru Açıklaması
4.
Mâlikî mezhebine göre yolcuların yolculukta namazları kısaltmalarının hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sünnet-i müekkede
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Unutarak bir şey yemek veya içmek
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi haccın vaciplerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Müzdelife vakfesi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi zekatla yükümlü olmak için gereken tam mülkiyet şartlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Fayda ve menfaatin mâlike ait bulunması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi umrenin rüknüdür?
Doğru Cevap: "C" Tavaf
Soru Açıklaması
9.
Altın ve gümüşün zekâtı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Nisap hesabında birlikte işlem görürler.
Soru Açıklaması
10.
Hac ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Hacılar kurban bayramının birinci gününü Arafat’ta geçirir.
Soru Açıklaması
11.
Menkul veya gayrimenkul gelir getiren mallar için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müsteĝallat
Soru Açıklaması
12.
Kurban ibadetiyle sorumlu olmak için aranan zenginlik şartıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Sahip olunan malın nâmî/artıcı olması şart değildir.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi ortak kurban kesiminde aranan şartlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Hiçbir ortağın hissesi yedide birin altına düşmemelidir.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi adağın şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Adanan şeyin malî bir ibadet olması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi haccın kurallarını ve ihram yasaklarını ihlal keffâreti olarak yapılanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tavaf etmek
Soru Açıklaması
16.
Zorlama ve tehdit altında yapılan yeminleri geçerli ve bağlayıcı sayan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hanefî
Soru Açıklaması
17.
Keffâret ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kur’ân ve Sünnet tarafından belirlenenlere kıyasla yeni keffâretler konulabilir.
Soru Açıklaması
18.
Dolaylı haramla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hanefilere göre bu fiil batıl kabul edilir.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre "haram" kavramının unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Delâlet açısından zanni bir ifadeyle yasaklanması
Soru Açıklaması
20.
Terfih ruhsatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Azimet hükmü ortadan kalkar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.