İslam İbadet Esasları
Deneme Final Sınavı 17
1.

Zekât, servetin kendisini, eşit olmayan fırsatlardan istifadeyle gittikçe daha az ellerde toplanma eğiliminin şerrinden temizler. Bu bağlamda Zekatın hangi yönüne dikkat çekildiği aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde kesin olarak belirtilmiştir?

Doğru Cevap: "D" İktisadi
Soru Açıklaması

İktisadi Yönden: Zekât, servetin kendisini, eşit olmayan fırsatlardan istifadeyle gittikçe daha az ellerde toplanma eğiliminin şerrinden temizler.

2.
Orucun farz olması için aşağıdakilerden hangisi şart değildir? 
Doğru Cevap: "D" 18 yaşını bitirmiş olmak 
Soru Açıklaması
3.

Büyük günahları haber veren Hz. Peygamber ,'' bile bile yalan yere yaptığı yeminle insanların haklarını kaybetmelerine sebep olan kimselerin kıyamet gününde Allah'ın gazabıyla karşılaşacaklarını ''  ve ''Allah cehennemi gerekli kılar ve cenneti ona haram eder.” dediği  günah çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ğamûs Yemini,
Soru Açıklaması

Göz göre göre yalan yere yemin etmek büyük günahtır. Ğamûs kelimesi de zaten sözlükte “batıran, yerin dibine geçiren” anlamına gelir. Nitekim büyük günahları haber veren Hz. Peygamber “el-yeminü'l-ğamûs”ü bunlar arasında saymış ve bile bile yalan yere yaptığı yeminle insanların haklarını kaybetmelerine sebep olan kimselerin kıyamet gününde Allah'ın gazabıyla karşılaşacakları uyarısında bulunmuştur. (Buhârî, “Eymân”, 16; Müslim, “İman”, 220). Yüce Allah'ın gazabının nasıl tecelli edeceğini ise bir başka hadisinde şöyle beyan buyurmuştur: “Yaptığı yemin ile bir misvak ağacının dalı kadar bile olsa bir Müslümanın hakkını kesip alan kimseye Allah cehennemi gerekli kılar ve cenneti ona haram eder.” (Müslim, “İman”, 218).

4.
Aşağıdaki hayvanlardan hangisi kurban edilemez?
Doğru Cevap: "E" Horoz  
Soru Açıklaması

Horoz, kaz, ördek ve benzeri evcil hayvanlar ile yaban sığırı, geyik, ceylan ve benzeri yabani hayvanlar kurban edilemezler. Kurbanlık sınıfına girmeyen böyle hayvanları ibadet niyetiyle kesmek, tahrîmen yani harama yakın mekruh sayılmıştır.

5.

Develer kaç yaşını doldurduktan sonra kurban edilebilirler?

Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması

Söz konusu hayvanlar yaş olarak da belli bir olgunluğa erişmiş olmalıdır. Koyun ve keçiler bir yaşını, sığır ve mandalar iki yaşını, develer ise beş yaşını doldurduktan sonra kurban edilebilirler.

6.
Aşağıdaki kusurlardan hangisi hayvanın kurban olmasına engel değildir?
Doğru Cevap: "B" Deli olması
Soru Açıklaması
7.
I. Adam öldürme keffâreti II. Hayızlı eşle cinsel ilişki keffareti III. Namazın keffareti IV. Haccın kurallarını ve ihram yasaklarını ihlâl keffâreti V. Yalan söyleme keffareti Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri keffaret sebeplerindendir?
Doğru Cevap: "D" I, II, IV
Soru Açıklaması

Bir takım ihlallerin sonucu olduğu için keffâretler, kendilerini doğuran sebeplere göre çeşitli isimlerle anılmaktadır. Yemin keffâreti, zıhar keffâreti, hata ile adam öldürme keffâreti, haccın kurallarını ve ihram yasaklarını ihlâl keffâreti, oruç keffâreti, hayızlı kadınla cinsel ilişkide bulunma keffâreti gibi. Doğru ifadeler I, II ve IV'tür.  Doğru cevap D'dir.

8.

Hangisi haccın farzlarınan biridir?

Doğru Cevap: "E" Ziyaret tavafı
Soru Açıklaması

Diğerleri haccın vaciplerindendir. Cevap E şıkkıdır.

9.
I. Yerine getirilmeyen yeminler II. Ramazan orucunu bozmak III. Adam öldürmek IV.  İhram yasaklarını çiğnemek Yukarıda verilen eylemlerin hangileri keffaret olgusunu gündeme getirir?
Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

Keffâret sadece yerine getirilmeyen yeminlerin cezası bağlamında ele alınan bir olgu değildir. Ramazan orucunu bozmak, adam öldürmek, ihram yasaklarını çiğnemek gibi diğer bazı eylemler de başka keffâret türlerini gündeme getirirler.

10.
Aşağıdakilerden hangisi İbaha-i Akliyye'nin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Akılla karar verilmesi
Soru Açıklaması

İbaha-i Akliyye'nin özelliği akılla ulaşılması ve dini kaynaklarda bahsinin geçmemesidir. Doğru cevap B'dir

11.
Aşağıdakilerden hangisi adak konusunda aranan şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Adanan şey, kişinin ileride zaten yapmakla yükümlü olacağı bir ibadet olmalıdır.
Soru Açıklaması

Adanan şey başka bir farz veya vacibe bağlı bir ibadet olmamalıdır. Aksine bağımsız ve kendi başına farz veya vacip bir ibadet olmalıdır. Mesela abdest almak, tilavet secdesi yapmak, ezan okumak, camiye girmek gibi adaklar geçerli olmaz. Zira bunlar kendi başlarına bağlayıcı olan bir ibadet değil, bir başka farz ya da vacibe bağlı olan ibadetlerdir.

12.

Haramlar, günahın ve bireye ya da topluma verdiği zararın ağırlığı açılarından farklı derecededir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi en büyük haramdır?

Doğru Cevap: "D" Allah’a şirk koşmak
Soru Açıklaması

Amaçlarına göre haramlar tasnifinde geçtiği üzere, İslâm dininin tevhid ve tenzih eksenli inanç sistemine uygun bir Müslüman kişiliği oluşturma amacıyla, bazı haramlar belirlenmiştir. Bu çerçevedeki en büyük haram, Allah’a şirk koşmaktır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi” Haram” terimi yerine kullanılabilecek ifadelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Musîbet
Soru Açıklaması

Haramlık durumuna “hurmet”, haram kılmaya “tahrîm”, haram kılınan fiile veya nesneye de “haram” adı verilir. Muharram, hazr, mahzûr, memnû, menhiyyun anh terimleri de, haram terimi yerine kullanılabilir.

 

14.
Suyun değişik sebeplerle kullanılmasını engelleyen durumlardan ibaret olan bu mazeretler kaç grupta toplanabilir?
Doğru Cevap: "A" İki
Soru Açıklaması

Teyemmüm abdest ve gusül yerine geçen bedel ve istisnaî bir hüküm olduğu için ona ancak belli bir mazeretin bulunması halinde başvurulabilir. Bunlara teyemmümün sebepleri de denir. Suyun değişik sebeplerle kullanılmasını engelleyen durumlardan ibaret olan bu mazeretleri iki grupta toplayabiliriz: 1. Abdest veya gusle yetecek miktarda suyun bulunmaması 2. Suyu kullanmayı engelleyen fiilî bir durumun veya suyu kullanmamak için dinen geçerli bir mazeretin bulunması. Doğru cevap A 'dır.

15.

Bir tavaf, kaç şavttan meydana gelir?

Doğru Cevap: "A" Bir tavaf, yedi şavttan meydana gelir.
Soru Açıklaması

Tavaf, Kâbe’nin etrafında usûlüne göre yedi defa dönmek suretiyle yapılan bir ibadettir. Dönüşlerden her birine şavt denir ve bir tavaf, yedi şavttan meydana gelir.

16.
Cenaze namazının hükmü nedir?
Doğru Cevap: "E" Farz-ı kifâye  
Soru Açıklaması
17.
Vitir namazı hangi tür namazlardan olup kaç rekat kılınır?
Doğru Cevap: "E" Vacip, 3 rekat
Soru Açıklaması

Vitir kelimesi sözlükte çiftin karşıtı olan tek anlamına gelir. Vitir namazı vacip olup üç rek’attır. Vitir namazının vakti yatsı vaktidir, ancak ondan sonra kılınır.

18.

Peygamberimiz ilk cuma namazını ne zaman kıldırmıştır?

Doğru Cevap: "A" Hz Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret ederken
Soru Açıklaması

İlk Cuma namazı: Hz. Peygamber hicretleri esnasında Medine

yakınlarında, Sâlim b. Avf yurdunda “Rânûnâ” denilen vadi içersinde

bulunan “Benî Sâlim namazgâhı”nda ilk cuma hutbesini okumuş ve ilk

cuma namazını kıldırmıştır.

19.
Ekoloji Ekonomi Hukuk Sağlık Tarım

Yukarıdakilerden hangileri kurbanın faydasının bulunduğu alanlar arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması

Bütün bu işlevlerine ek olarak kurbanın, dengeli beslenmeye faydası yönüyle sağlık ve kurbanlık hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmesi yönüyle hayvancılık açılarından faydalı olduğunu söyleyebiiriz. Diğer taraftan bazı hayvan türlerinin yetiştirilerek korunmasına yardımcı olduğu için ekolojik/çevresel ve pazar hareketliliğini sağladığı için ticari ve ekonomik birçok faydası bulunduğunu da hatırlamalıyız.

20.

Kişinin borçlarından ve aslî ihtiyaçlarından başka nisap miktarına ulaşan bir malî değere, daha somut ifadesiyle en az 20 miskal yani _____ altın veya bunun değerine denk bir paraya ya da mala sahip olması, o kişinin dinen zengin olduğu anlamına gelir.

 Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

Doğru Cevap: "D" 85
Soru Açıklaması

Kişinin borçlarından ve aslî ihtiyaçlarından başka nisap miktarına ulaşan bir malî değere, daha somut ifadesiyle en az 20 miskal (85 gr.) altın veya bunun değerine denk bir paraya ya da mala sahip olması, o kişinin dinen zengin olduğu anlamına gelir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.