İslam İbadet Esasları
Deneme Final Sınavı 19
1.

İslam’da haram ve helaller kaç ana başlık altında toplanır?

Doğru Cevap: "E" 9
Soru Açıklaması

Doğru seçenek E

2.

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin kesin haram kabul ettiği ve yasakladığı fiillerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Doğruyu söylemek
Soru Açıklaması

Allah’a şirk koşmak, ana-babaya karşı gelmek, başkasının malını haksız yere yemek, hırsızlık yapmak, eksik ölçüp tartmak, adam öldürmek, evlilik dışı cinsel ilişki (zina), alkollü içki içmek, kumar oynamak, yalan söylemek, İslâm dininin kesin haram kabul ettiği ve yasakladığı bazı fiillerdir. Haram kılınan fiiller, mutlaka özünde veya vasfında bireysel ya da toplumsal bir kötülük ve zarar barındırır.

3.
"Sırt, Zahr, Zahera" kelimeleriyle ifade edilen keffaret türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zıhar Keffareti
Soru Açıklaması

Sözlükte “sırt” anlamına gelen “zahr” kelimesinden türeyen ve Arapça’da “zâhera” fiilinin masdarı olan “zıhâr”,eski bir Cahiliye âdetini simgeler. Eşinden ayrılmak isteyen koca “Sen bana annemin sırtı gibisin” diyerek onu annesinin yerine koyup onunla cinsel ilişkiye kesin bir şekilde son verdiğini ilan eder ve bu kinayeli cümleyle onu boşamış olurdu. Buna Zıhar denir. Doğru cevap C'dir.

4.

Zekâtın farz olması için tespit edilen malın en az miktarına '________' denilmektedir. Verilen boşluğa gelmesi gereken uygun ifade aşağıdaki seçeneklerin hangisindedir?

Doğru Cevap: "C" Nisaba ulaşma
Soru Açıklaması

“Zekâtın farz olması için tespit edilen malın en az miktarı” demektir. Nisabı, asgarî zenginlik miktarı, asgarî geçim indirimi veya özellikle zekâtın istisna sınırı olarak da ifade etmek de mümkündür

5.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde namazı bozan durumlardan herhangi birine yer verilmemiştir?

Doğru Cevap: "D" Bedenle oynamak
Soru Açıklaması

Namazda elbise, beden veya sakalla oynamak, eli ağıza koymak; namaz esnasında birinin verdiği selamı el veya baş işaretiyle almak namazı bozmaz fakat namazın mekruhlarındadır

6.

Günaşırı oruçlu olmak şeklinde tutulan oruç ne tür bir oruç olarak nitelendirilmektedir? 

Doğru Cevap: "A" Sünnet oruç
Soru Açıklaması

Hz. Peygamberin, oruç tutulmasını tavsiye ettiği veya ramazan dışında genellikle oruçlu geçirdiği günlerde oruç tutmak sünnettir. Savm-ı Da^vu^d denen ve günaşırı oruçlu olmak şeklinde tutulan oruç da sünnet/mendup oruç kapsamındadır.

7.

Aşağıdaki seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi namaz ibadetinde kişinin bedeninde ve elbisesinde necis (pis) herhangi bir maddesinin bulaşmasıyla ilişkili olduğu söylenilebilir?

Doğru Cevap: "D" Necasetten taharet
Soru Açıklaması

Namazın geçerli olabilmesi için bedende, elbisede ve namaz kılınacak yerde necis yani dinen pis sayılan ve namazın sıhhatini engelleyecek miktara ulaşan necis maddelerin bulunmaması şarttır.

8.
Aşağıdaki keffâret türlerinden hangisinde peşpeşe iki (kamerî) ay oruç tutmak hükmü bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Adam Öldürme Keffâreti
Soru Açıklaması

Hataen veya kazâen adam öldürmelerde öldürülenin ailesine verilecek diyet cezası yanında bir de keffâret vardır. Keffâret-i katl olarak isimlendirilen bu sorumluluk, önce bir Müslüman köleyi hürriyetine kavuşturmak; eğer bu yapılamıyorsa iki kamerî ay peşpeşe oruç tutmakla yerine getirilir.

9.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İslam Dinine göre ''Günah'' sayılmaz ve yapılmasına izin verilir?

Doğru Cevap: "B" Şiddetli açlık durumunda hayatî tehlikeyi atlatıp ölümden kurtulmak için domuz eti yeme.
Soru Açıklaması

İkrah altında yani öldürülme veya bir uzvun yokedilmesi baskı ve tehdidiyle zorlanma durumunda, başkasının malını telef etme, baskı altında orucunu bozma, ihramlıyken hac yasağını işleme ve hayati tehlike oluşturan açlık durumunda izinsiz olarak başkasının malından yeme gibi. Bu ruhsat, hakikat anlamında ruhsat denmesini en çok hakeden özelliktedir. Bu tür ruhsatta, yükümlünün önünde azîmeti veya ruhsatı seçmek gibi iki çözüm yolu bulunmakta, ama ruhsat yolunu seçmek bir genişlik sağlamaktadır.  Mükellef, azîmet hükmüne uymak ile ruhsattan yararlanmak arasında serbest bırakılır. Bununla birlikte azîmeti tercih ederek ruhsatın kullanılmaması evlâdır, ecir ve sevap kazandırır.

Haram (azîmet) hükmü ve onun sebebi ortadan kalkan ruhsattır. Şiddetli açlık durumunda hayatî tehlikeyi atlatıp ölümden kurtulmak için domuz eti veya meyte gibi haram gıdaları kullanmak; boğaza takılan bir lokmayı başka bir sıvı bulamayınca şarap içerek hareket ettirmek örnek olarak hatırlanabilir. Buna mecâzî ruhsat da denir. Burada, artık tek seçenek vardır, o da ruhsatı kullanmaktır; ruhsat, azîmet olmuştur.

 

10.

Kur’ân-ı Kerim’de Kâbe’nin duvarlarını hangi peygamberin yaptığı anlatılır?

Doğru Cevap: "A" Hz. İbrahim
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. İbrahim’in oğlu İsmail ile birlikte Kâbe’nin duvarlarını yaptığı anlatılır (el-Bakara 2/127). Doğru cevap A'dır.

11.
Aşağıdaki kuşlardan hangisinin eti helaldir?
Doğru Cevap: "B" Bıldırcın
Soru Açıklaması

Pençesiyle avlanan yırtıcı kuşların eti haramdır. Dolayısıyla bıldırcın helal kuşlardandır, doğru cevap B'dir.

12.

Maddi anlamda kirli ve pis anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Necis
Soru Açıklaması

Maddi anlamda kirli ve pis (necis)

abdestsizlik ve cünüplük (hades)

manevi bir pislik (neces)

manen temizleme görevi (tezkiye)

temizlik (tahâret)

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.