İslam İbadet Esasları
Final 2013
1.
Aşağıdakilerden hangisi ortak kurban kesiminde aranan şartlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Hiçbir ortağın hissesi yedide birin altına düşmemelidir
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki oruçlardan hangisi sahih değildir?
Doğru Cevap: "A" Âdet (hayız) halindeki kadının orucu
Soru Açıklaması
3.
İçkinin ve uyuşturucunun haramlığıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İçki ve uyuşturucu madde ilaç olarak kullanılabilir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki yemin cümlelerinden hangisi Hanefîlere göre sorumluluk doğurmaz?
Doğru Cevap: "E" Vallahi inşallah yarın senin evi boyayacağım.
Soru Açıklaması
5.
Şâfiî mezhebine göre hac çeşitlerinin en faziletliden daha az faziletliye doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İfrad, temettu‘, kırân
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir mutlak yemin vardır?
Doğru Cevap: "C" Vallahi bu arabayı sana vereceğim.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olması için gerekli şartlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Ergin (bâliğ) olmak
Soru Açıklaması
8.
Ramazan ayından önce hastalanan ve bu hastalığın devamında oruç tutamadan ramazanın sonunda ölen bir Müslüman için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Oruç borcu yoktur. Bir şey yapılması gerekmez.
Soru Açıklaması
9.
Zorlama ve tehdit altında yapılan yeminleri geçerli ve bağlayıcı sayan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hanefî mezhebi
Soru Açıklaması
10.
Mükellefin normal durumlarda yerine getireceği aslî hükümleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Azîmet
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazının rüknü (farzı)dür?
Doğru Cevap: "B" Kıyam
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi helal kavramının eş anlamlısıdır?
Doğru Cevap: "C" Mubah
Soru Açıklaması
13.
Cenaze namazının hükmü nedir?
Doğru Cevap: "E" Farz-ı kifâye
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ıskat ruhsatıyla ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Ruhsatı kullanmak vaciptir.
Soru Açıklaması
15.
Kurban ibadetiyle sorumlu olmak için aranan zenginlik şartıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Sahip olunan malın nâmî/artıcı olması şart değildir.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi haccın vaciplerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Müzdelife vakfesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Sübhaneke’yi okumak
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki kusurlardan hangisi bir hayvanın kurban olmasına engel değildir?
Doğru Cevap: "D" Şaşı olmak
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi 180 sâime koyuna düşen zekât miktarıdır?
Doğru Cevap: "B" İki koyun
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzları arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "A" Kulakları temizlemek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.