İslam İbadet Esasları
Final 2014
1.
“Müekked sünnet”le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamber’in ara sıra terk ettiği sünnettir.
Soru Açıklaması
2.
“Kullanılmış su”yu ifade eden fıkıh terimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mâ-i müsta’mel
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi namazın rükûnlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Niyet
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının farz olmasının şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Vaktinde kılmamak
Soru Açıklaması
5.
Oruçla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yemeği yutmadan sadece tadına bakmak orucu bozar ve kazayı gerektirir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz?
Doğru Cevap: "B" Unutarak bir şey yemek veya içmek
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki mallardan hangisi mâl-i dımâr (telef mal) kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Evde gömülüp izi kaybolan mallar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, zekât malını mülkiyetten çıkarıp, tamamen kendi kullanımlarına göre hareket etmek üzere, zekât ödeneceklere vermek anlamındadır?
Doğru Cevap: "D" Temlik
Soru Açıklaması
9.
Hedy kurbanıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Temettu hedyi kesen kişi kurbanın etinden yiyebilir.
Soru Açıklaması
10.
Temettu haccında aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Umre ihramı ve umre sonunda ihramdan çıkış, hac ihramı, Arafat vakfesi
Soru Açıklaması
11.
İslam öncesi hac uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Kureyş ve müttefikleri dışındakiler kullanılmış elbiseleri ile tavaf edemezdi.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi “dahıyye” terimini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Kurban bayramında kesilen hayvandır.
Soru Açıklaması
13.
Eyyâmu’n-nahr aşağıdaki aylardan hangisindedir?
Doğru Cevap: "B" Zilhicce
Soru Açıklaması
14.
Kurban kesimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kurban, Şâfiîlere göre bayramın sadece ilk üç gününde kesilebilir.
Soru Açıklaması
15.
“Yemin-i Ğamûs” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bile bile ve kasten yapılan yemindir.
Soru Açıklaması
16.
Yemin keffâretiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Keffâret olarak on fakiri doyurmak veya giydirmek ya da üç gün oruç tutmaktan birisi seçilebilir.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi adam öldürme keffâretinde söz konusudur?
Doğru Cevap: "B" İki kamerî ay peşpeşe oruç tutmak
Soru Açıklaması
18.
Alkollü içki içmek veya uyuşturucu kullanmak hangi tür haramlar kapsamındadır?
Doğru Cevap: "A" Haram li-aynihî
Soru Açıklaması
19.
Herhangi bir zaruret olmaksızın özünden haram olan bir fiilin işlenmesi durumunda, müslümanın vasıfları açısından aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Doğru Cevap: "B" Hem adalet, hem mürüvvet vasıflarını zedeler.
Soru Açıklaması
20.
Dolaylı haramla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ayet veya hadislere dayalı olan kesin dolaylı haramı inkâr eden, dinin sınırları dışına çıkmaz.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.