İslam İbadet Esasları
Final 2015
1.
Bir yükümlülüğün belirlenen vakit içerisinde eksik edâ edilip, aynı vakit içerisinde tam olarak yerine getirilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İâde
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki namazların hangisinde kahkaha ile gülmek Hanefilere göre abdesti bozmaz?
Doğru Cevap: "C" Cenaze namazı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi imama ilk rükûda yetişen kimsedir?
Doğru Cevap: "E" Müdrik
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki terimlerden hangisi öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek öğle vaktinde kılınmasını ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Cem-i takdîm
Soru Açıklaması
5.
.Müslümanların ramazan ayında oruç tutmalarının delili aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kur’an ayeti ve Hz. Peygamber’in hadisi
Soru Açıklaması
6.
Hz. Peygamberimizin oruçlunun iki sevinç anı olduğunu söylediği durumlar aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "A" İftarda orucunu açınca ve âhirette Rabbine kavuşunca
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi zekât ödenebilecek kurumlardan/yerlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Zekât dağıtımı yapan vakıf ve dernekler
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi zekâtın sahih olması için ödemenin değer taşıması şartı kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "E" Alacaklı, zekât konusu alacağını, fakir borçluya bağışlayamaz.
Soru Açıklaması
9.
Hac ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hacılar kurban bayramının birinci gününü Arafat’ta geçirir.
Soru Açıklaması
10.
Mîkat yerinde hac için ihrama giren ve haccını yaptıktan sonra memleketine dönen kimsenin yaptığı hac aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İfrad haccı
Soru Açıklaması
11.
I. Allah’a ve Peygamberine iman
II. Hacc-ı mebrur
III. Ana babaya itaat
IV. Allah yolunda cihad
V. Namaz

Hz. Peygamber’in “Amellerin hangisi daha faziletlidir?” sorusuna verdiği yukarıdaki cevapların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisindedir?
Doğru Cevap: "A" I, IV ve II
Soru Açıklaması
12.
Kurbanın derisiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kurbanın derisi, sahibi tarafından hiçbir biçimde kullanılamaz.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre udhiyye kurbanı kesme şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sağlıklı olmak
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki terimlerden hangisi akîka ile eş anlamlıdır?
Doğru Cevap: "B" Nesîke
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi kasem suretiyle yeminde kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Şu kurban etini yemek bana haram olsun.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi yemin keffâretinde söz konusu değildir?
Doğru Cevap: "C" On gün peşi sıra oruç tutmak
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi muallak bir yemindir?
Doğru Cevap: "D" Bir daha sigara içersem şart olsun.
Soru Açıklaması
18.
Iskat ruhsatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Ruhsat, azimet olmuştur.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi haram kavramının unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Delâlet açısından zanni bir ifadeyle yasaklanmak
Soru Açıklaması
20.
Terfih ruhsatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Azimet hükmü ortadan kalkar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.