İslam İbadet Esasları
Final 2016
1.
Aşağıdakilerden hangisi 'mutlak su' lardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Gül suyu
Soru Açıklaması
2.
Mükellefin normal durumlarda yerine getireceği aslî hükümleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Azîmet
Soru Açıklaması
3.
Herhangi bir sebeple bozulan bir namazı yeni baştan kılmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İâde
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki terimlerden hangisi “okuyanın sürçmesi’ni ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Zellütü’l-kâri‘
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki fakihlerden hangisine göre “şafak” terimi akşamleyin batı ufkundaki “kızıllık”tan sonra meydana gelen “aydınlığı” ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Ebû Hanife
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi zekâtla ilgili kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Vakıf
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi “temel ihtiyaç maddeleri” anlamındadır?
Doğru Cevap: "A" Havâic-i asliyye
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki oruçlardan hangisi sahih değildir?
Doğru Cevap: "B" Âdet (hayız) halindeki kadının orucu
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz?
Doğru Cevap: "B" Unutarak bir şey yemek veya içmek
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi hayvan kesimi anlamındadır?
Doğru Cevap: "A" Tezkiye
Soru Açıklaması
11.
Hac için ihrama giren ama herhangi bir sebeple haccını yapamayacak olan kişinin kesmesi gereken kurbana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İhsar hedyi
Soru Açıklaması
12.
Adakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Adakta bulunmak çoğunluğa göre müstehaptır.
Soru Açıklaması
13.
Harem ile mîkat arasında kalan bölgede ikamet edenlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Hillî
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ihram yasaklarının ihlâli halinde doğan sorumluluklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sehiv
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi haram fiilleri işleyen kişiler için kullanılmaz?
Doğru Cevap: "E" Zâlim
Soru Açıklaması
16.
İşlenen bazı günahlar için hem ibadet hem de bir ceza olarak yerine getirilmesi gereken davranışlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Keffâret
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi helal kavramı için kullanılan terimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Münhall
Soru Açıklaması
18.
Yeminle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" “İnşallah” ilavesiyle yapılan yeminler Hanefîlere göre sorumluluk doğurur.
Soru Açıklaması
19.
Fevr yemininin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bir konuşma veya davranışa cevap olmak üzere yapılan anlık yemindir.
Soru Açıklaması
20.
Alkollü içki içmek veya uyuşturucu kullanmak hangi tür haramlar kapsamındadır?
Doğru Cevap: "C" Haram li-aynihî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.