İslam İbadet Esasları
Final 2017
1.
Kullanılmış su”yu ifade eden fıkıh terimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mâ-i müsta’mel
Soru Açıklaması
2.
Gayr-i müekked sünnetin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Peygamber’in çok defa edâ edip, bazen terk ettiği sünnettir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Sübhanekeyi okumak
Soru Açıklaması
4.
Zekât yükümlüsü olmak için, nisap miktarı mala sahip olduktan sonra, malın üzerinden bir kamerî takvim yılının geçmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Havelân-ı havl
Soru Açıklaması
5.
Fitre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Fitre yükümlülüğünün başlangıç vakti bayram sabahı imsak vaktinin girmesidir.
Soru Açıklaması
6.
Kur’ân’da secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi sebebiyle yapılan secdeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Tilâvet secdesi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi haccın sünnetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Veda tavafı yapmak
Soru Açıklaması
8.
Mîkat yerinde hac için ihrama giren ve haccını yaptıktan sonra memleketine dönen kimsenin yaptığı hac aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İfrad haccı
Soru Açıklaması
9.
Kurban ibadetiyle sorumlu olmak için aranan zenginlik şartıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Sahip olunan malın nâmî/artıcı olması şart değildir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" İhram
Soru Açıklaması
11.
Tavafla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Haccın rüknü olan tavafa kudüm tavafı denir.
Soru Açıklaması
12.
Adakla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Adağın geçerli olması için buluğa ermek şart değildir.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi ortak kurban kesiminde aranan şartlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Hiçbir ortağın hissesi yedide birin altına düşmemelidir.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre "haram" kavramının unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Delâlet açısından zanni bir ifadeyle yasaklanması
Soru Açıklaması
15.
Özünden haramın hükmü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Zaruret durumunda meşruluk kazanamaz.
Soru Açıklaması
16.
Zorlama ve tehdit altında yapılan yeminleri geçerli ve bağlayıcı sayan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hanefî
Soru Açıklaması
17.
Dolaylı haramla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hanefilere göre bu fiil batıl kabul edilir.
Soru Açıklaması
18.
Iskat ruhsatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Ruhsatı kullanmak vaciptir.
Soru Açıklaması
19.
Keffâret ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kur’ân ve Sünnet tarafından belirlenenlere kıyasla yeni keffâretler konulabilir.
Soru Açıklaması
20.
“Yemin-i Ğamûs” ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bile bile ve kasten yapılan yalan yemindir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.