İslam İbadet Esasları
Final 2018
1.
Hz. Peygamber’in (s.a.s) insan olması itibariyla yaptığı, dini tebliğ maksadı taşımayan davranışlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Sünnet-i zevâid
Soru Açıklaması
2.
Fıkıh ilminde suyun “temiz” ve “temizleyici” olması ne demektir?
Doğru Cevap: "A" Maddi ve hükmî temizlik aracı olması
Soru Açıklaması
3.
Şâfiî mezhebine göre vitir namazının hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sünnet
Soru Açıklaması
4.
Öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek öğle vaktinde kılınmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Cem-i takdîm
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi orucu bozup kazasını gerektiren durumlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Hata ile bir şey yemek veya içmek
Soru Açıklaması
6.
Tarım ürünlerinin zekât konusu olması için aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
Doğru Cevap: "E" Hasattan sonra bir yıl geçmesi
Soru Açıklaması
7.
Hanefîlere göre, madenlerin zekâtı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Sıvı madenler zekâta tabi değildir.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in (s.a.s) Veda Hutbesi'nde değindiği konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'deki namazın fazileti
Soru Açıklaması
9.
I. Bayram gecesini Müzdelife’de geçirmek
II. Veda tavafı
III. Kudûm tavafı
IV. Ziyaret tavafı
V. Cemrelere taş atmak (şeytan taşlama)

Yukarıdakilerden hangileri haccın vacipleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" II ve V
Soru Açıklaması
10.
Umre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Bayram günleri de dâhil senenin her gününde umre yapmak menduptur.
Soru Açıklaması
11.
Temettu haccı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Âfâkînin şevval ayı veya sonrasında umre yapıp ihramdan çıkması ve aynı sene ülkesine dönmeden hac yapması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre kurban ibadetiyle yükümlü olmak için gereken şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sağlıklı olmak
Soru Açıklaması
13.
Adak kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kişinin yükümlü olmadığı halde farz veya vacip türünden bir ibadeti yapma sözü vermesidir.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi adağın şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Adanan şeyin malî bir ibadet olması
Soru Açıklaması
15.
I. Keffâretlerin ifa şekilleri Kur’ân ve Sünnet ile  belirlenmiştir.
II. Keffâretlerde kıyas geçerli değildir.
III. Keffâretlerde bedenî fiiller de mevcuttur.
IV. Keffâretler kişinin güç ve imkânlarıyla doğru orantılı değildir.
V. Ağır keffâretler şüphe ile düşmez.

Keffâretlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
16.
Yeminle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" “İnşallah” ilavesiyle yapılan yeminler Hanefîlere göre sorumluluk doğurur.
Soru Açıklaması
17.
I. Yemin
II. Oruç
III. Zıhar
IV. İhram yasaklarını ihlal

Yukarıdakilerden hangileri Kur’an ile sabit olan keffâretlerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, III ve IV
Soru Açıklaması
18.
Dolaylı haram fiilin yaptırımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Haramlığın sübutu kesin delile dayalı değilse helal sayan kimse tekfir olunur.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre "haram" kavramının unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Delâlet açısından zanni bir ifadeyle yasaklanması
Soru Açıklaması
20.
Terfih ruhsatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Azimet hükmü ortadan kalkar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.