İslam İbadet Esasları
Final 2019
1.
İbadetlerin sadece Allah rızası için ve dünyevi bir menfaat düşünmeden yapılmasına ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" taabbüd
Soru Açıklaması
2.
Temiz olmayan bir maddenin affedilebilen miktarıyla namaz kılmanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mekruh
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi bir müezzinde bulunması gereken şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hâfız olmak
Soru Açıklaması
4.
I. Hastalık
II. Hamilelik
III. Yaşlılık
IV. Kan vermek

Yukarıdakilerden hangileri Ramazan ayında kişinin orucunu bozmasına izin verilen durumlardandır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının farz olmasının şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mukîm olmamak
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi bir mala zekâtın farz olması için tam mülkiyet şartını oluşturan unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Maldan faydalanma hakkı bulunmaması
Soru Açıklaması
7.
Zekât malını mülkiyetten çıkarıp tamamen kendi kullanımlarına göre hareket etmek üzere zekât ödeneceklere vermeye ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" temlik
Soru Açıklaması
8.
Zekât yükümlüsü olmak için nisap miktarı mala sahip olduktan sonra, malın üzerinden bir kamerî yılın geçmesine ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" havelân-ı havl
Soru Açıklaması
9.
I. Müzdelife vakfesi
II. Şeytan taşlama
III. Arafat vakfesi
IV. Kudüm tavafı
V. Ziyaret tavafı

İfrad haccı menâsikinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" IV-III-I-II-V
Soru Açıklaması
10.
Hz. Peygamber'in (s.a.s) kabrini ziyaret etmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Müstehab
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Akıllı olmak
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi vacip bir kurban türüdür?
Doğru Cevap: "C" Adak kurbanı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre udhiyye kurbanı kesme şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sağlıklı olmak
Soru Açıklaması
14.
Kurbanlık hayvanın satın alımında aşağıdaki yollardan hangisi caiz değildir?
Doğru Cevap: "B" Birim fiyatını kesimden sonra belirlemek şartıyla canlı kilo olarak satın almak
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi sadece sünnet ile sabit olan keffâretlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Oruç bozmak
Soru Açıklaması
16.
Fevr yemininin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bir konuşma veya davranışa cevap olmak üzere yapılan anlık yemindir.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi yemin keffâretinde söz konusu değildir?
Doğru Cevap: "C" On gün peşi sıra oruç tutmak
Soru Açıklaması
18.
Dinlenme ve eğlenme amaçlı oyunların haramlık ölçüleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kazanç amacı gütmek
Soru Açıklaması
19.
Alkollü içki içmek veya uyuşturucu kullanmak hangi tür haramlar kapsamındadır?
Doğru Cevap: "D" Haram li-aynihî
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi usûlünce kesilmeden ölen hayvan için kullanılan terimdir?
Doğru Cevap: "A" Meyte
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.