İslam İbadet Esasları
Final 2020
1.
Fıkıh literatüründe bir suyun temiz veya pis kabul edilmesinde öncelikli ve temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İbadet temizliğine uygun olup olmaması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki fakihlerden hangisine göre cuma namazının en az cemaat sayısı otuz kişidir?
Doğru Cevap: "E" İmam Mâlik
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki fakihlerden hangisine göre namazda ta’dîl-i erkâna riayet etmek vaciptir?
Doğru Cevap: "B" Ebû Hanife
Soru Açıklaması
4.
İbadetlerin sadece Allah rızası için ve dünyevi bir menfaat düşünmeden yapılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Taabbüd
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi orucu bozup kazâyı gerektiren durumlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Hata ile birşey yemek veya içmek
Soru Açıklaması
6.
Tarım ürünlerinin zekât konusu olması için aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
Doğru Cevap: "B" Hasattan sonra bir yıl geçmesi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi zekatla yükümlü olmak için gereken tam mülkiyet şartlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Fayda ve menfaatin mâlike ait bulunması
Soru Açıklaması
8.
Hanefîlere göre, madenlerin zekâtı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Sıvı madenler zekâta tabi değildir.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi umrenin rüknüdür?
Doğru Cevap: "B" Tavaf
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" İhram
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi haccın sahih (geçerli) olmasının şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sağlıklı olmak
Soru Açıklaması
12.
Adakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Adakta bulunmak çoğunluğa göre müstehaptır.
Soru Açıklaması
13.
Kurban ibadetiyle sorumlu olmak için aranan zenginlik şartıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Sahip olunan malın nâmî/artıcı olması şart değildir.
Soru Açıklaması
14.
Kurbanın derisiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kurbanın derisi, sahibi tarafından hiçbir biçimde kullanılamaz.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi adam öldürme keffâretinde söz konusudur?
Doğru Cevap: "D" İki kamerî ay peşpeşe oruç tutmak
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi sadece sünnet ile sabit olan keffâretlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Oruç bozmak
Soru Açıklaması
17.
İşlenen bazı günahlar için hem ibadet hem de bir ceza olarak yerine getirilmesi gereken davranışlara ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" keffâret
Soru Açıklaması
18.
Dolaylı haram fiilin yaptırımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Haramlığın sübutu kesin delile dayalı değilse helal sayan kimse tekfir olunur.
Soru Açıklaması
19.
Iskat ruhsatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Ruhsatı kullanmak vaciptir.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi helal kavramının eş anlamlısıdır?
Doğru Cevap: "C" Mubah
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.